ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2019

PAŽBY LOVECKÝCH ZBRANÍ

Myslivost 8/2019, str. 58  Jiří Hanák
a nejnovější trendy jejich tvarů u firmy Blaser Pažba je nedílnou součástí dlouhé lovecké zbraně, která umožňuje uchopení zbraně, zalícení a zamíření na cíl. Historicky však pažby palných zbraní nevypadaly zdaleka tak, jako dnes. První palné zbraně, které byly „pouze jen“ tak velké, že je historicky poprvé unesl jeden muž, byly husitské „píšťaly“, což byly jednoduché trubky se zátravkou k odpálení loučí nebo doutnákem, připevněné na dřevci, který umožňoval držení zbraně. Střelec držel zbraň za dřevec v podpaží. Mimochodem, husité a jejich doba, tj. 1. polovina 15. století, se zasloužili o první větší rozšíření palných zbraní a jejich název první lehké zbraně „píšťala“ dal název pozdějšímu mezinárodnímu výrazu pistole.

V průběhu druhé poloviny 15. století se na palných zbraních místo jednoduchých dřevěných trámců k upevnění hlavní začínaly používat první upravené dřevěné části, které už můžeme nazvat pažbami.

S postupujícím zvýšeným používáním palných zbraní především ve vojenství, kde se staly velmi významným bojovým prostředkem, se začaly používat těžké muškety, u kterých se přizpůsobovala i dřevěná část zbraně – pažba k vhodnému držení a v případě mušket i k podepření zbraně a jejímu zamíření.

Postupně se palné zbraně začaly používat i pro lov a zábavnou střelbu šlechty. Pažby u zbraní pro lov a případnou obranu, čí zábavnou střelbu již byly řemeslně velmi dobře zpracovány, ale byly určeny pro střelbu z tzv. „volné ruky“, anebo pro střelbu tzv. „od líce“.

Zbraň se totiž ještě pažbou nevkládala do ramene, ale přikládala pouze k líci. Odtud nám vlastně stále zůstal výraz „přilícit zbraň“. Pažby těchto zbraní se tedy ještě ani zdaleka nepodobaly pažbám dnešních zbraní.

Malý posun ve tvaru pažeb nastal během třicetileté války, kdy se začaly vyrábět velmi lehké ruční palné zbraně, z nichž se velmi slavnými staly štíhlé a lehké tzv. „Těšínky“, u kterých se pažba již blížila tvaru dnešních pažeb, ale také se ještě nevkládala do ramene a sloužila k míření „od líce“.

Doba barokní, doba okázalá a květnatá, přinesla také výrazné zdobení pažeb intarziemi vzácnými dřevy, želvovinou, drahými kovy a kameny k reprezentaci majitele zbraně.

K zásadní změně došlo především v 18. století, tedy v době, kdy se zdokonalila výroba zbraní, především po vynálezu šroubového vývrtu, který umožňoval přesnější střelbu a kdy se velmi rozšířila oblíbená střelba do terče. Ke střelbě do terče se začaly vyrábět specializované zbraně – terčovnice, které již měly pažby uzpůsobené ke vkládání do ramene a tvarem se již velmi přiblížily pažbám dnešním.

Tvar a konstrukce pažeb se přizpůsobovala maximální funkčnosti zbraně podle zjištěné zkušenosti, že sice hlaveň střílí, ale pažba trefuje, a tak velká pozornost se začala věnovat tzv. přilícitelnosti zbraně, celkové snadnosti ovládání zbraně a možnosti přesného zamíření. Tvar pažeb se v průběhu 19. století stabilizoval a dosáhnul tvaru, který pouze s malými odchylkami používáme dodnes.

U brokovnic se rozlišovaly pažby podle země vzniku příslušného tvaru jako např. hladká anglická, americká s výraznou pistolovou rukojetí, německá s pistolovou rukojetí a lícnicí, a francouzská s menší pistolovou rukojetí. Dnes se většina pažeb brokovnic ujednotila na praktickém typu blízkému tvaru americké pažby.

U kulovnic byla situace poněkud jednodušší, kdy před více než sto lety byl zaveden typ pažby Mauser, která je přímá, vhodná pro leváky a praváky, ta, kterou převzala většina výrobců a prakticky se tak používá dodnes. Jednotlivá provedení se liší více méně jen estetickými úpravami, např. kapří hřbet, lícnice, zvýšená lícnice Monte Carlo atd.

Celých více než 600 let existence palných zbraní se na výrobu pažeb používalo dřevo. V posledních stoletích ponejvíce ořechové s výraznou kresbou, ale i jiné. Dřevo bylo a je dobře dostupným materiálem, který se lehce opracovává a v případě ořechového má i velmi estetický vzhled. Na druhou stranu podléhá snadno povětrnostním vlivům, je měkké a snadno se povrchově poškozuje a nakonec je i relativně křehké, takže se pažba po mechanickém rázu snadno zlomí.

Zhruba před třiceti lety došlo k zásadní změně v materiálech používaných na výrobu pažeb a to s nástupem plastických hmot, které začaly dřevo nahrazovat. Důvodem záměny dřeva na pažbách za plast byla nejprve naprostá odolnost plastu proti povětrnostním vlivům a mechanická pevnost zabezpečující téměř nezničitelnost pažby. Z toho důvodu se plastové pažby začaly osazovat nejprve u zbraní směřujících do oblastí s náročnými klimatickými podmínkami, zejména s vysokou vlhkostí, kterou dřevěné pažby velmi trpěly. Dřevo po nasáknutí vlhkostí měnilo svůj tvar a dotykem předpažbí ke hlavni negativně ovlivňovalo přesnost střelby.

Později se ukázaly ještě další výhody plastových pažeb. První polymerové materiály byly hmotnostně téměř porovnatelné s hmotností dřeva, ale novější materiály jsou lehčí a snižují hmotnost zbraně až o 0,5 – 0,8 kg. Tím jsou tyto zbraně vhodné nejen do klimaticky náročných podmínek, ale i na horské stezky a do těžkého terénu, kde je nižší hmotnost velmi velkou výhodou.

Důležitým poznatkem je, že nižší hmotnost pažby se nijak neprojevuje ve vyšším zpětném rázu, což by podle fyzikálního zákona bylo logické. Ukázalo se totiž, že plastová pažba, i když je naprosto pevná a tuhá, pohlcuje velmi dobře kmity zpětného rázu, což se prokázalo i rychlosnímkovou kamerou. Střelba ze zbraně s plastovou pažbou je tak výrazně příjemnější, než ze stejné zbraně a ráže osazené pažbou dřevěnou. Tím vzniká i efekt přesnějšího spouštění bez strhávání způsobeného obavou ze zpětného rázu, zejména u začátečníků.

Další zajímavou zkušeností je, že plastové pažby, zejména vyrobené z nejnovějších materiálů kevlaru a karbonových vláken, jsou používány na zbraně pro střelbu na dlouhé vzdálenosti, protože střelba ze zbraní osazených těmito pažbami se ukázala přesnější, zejména pro schopnost materiálu pažby absorbovat energii zpětného rázu.

Podle statistik prodejů výrobců zbraní, z přehledů na výstavách a i podle mých dlouhodobých zkušeností, jsou dřevěné pažby u drtivé většiny zbraní „krásnou“ minulostí. Dřevěné pažby tak zřejmě zůstanou součástí jen výjimečných zbraní při použití zvláště vybraného dřeva s výraznou a ojedinělou kresbou.

Pokud mohu dodat osobní zkušenost, tak první plastovou pažbu jsem si přivezl před více než třiceti lety a při praktickém a náročném používání zbraně prostě u mne plast jednoznačně „vede“.

První plastové pažby, a u většiny výrobců je to tak do současnosti, svým tvarem v podstatě jen kopírují tvar pažeb dřevěných. Někteří výrobci však využívají výhody technologie zpracování plastu k vytvoření různých tvarových variant pažby oproti pažbě dřevěné, u které technologie třískového obrábění velkou tvarovou variabilitu neumožňuje.

4_pazba_Ultimate_Carbon.jpg1_pazba_Ultimate.jpg

 

Takovým příkladem je německá firma Blaser, která nabízí širokou tvarovou variabilitu pažeb z polymeru ABS nebo z karbonových vláken. Bez přehánění lze konstatovat, že u zbraní Blaser ve tvaru polymerových pažeb jejich tvůrci výrazně překročili zavedené zvyklosti tvarů pažeb a vykročili směrem k ideální ergonomii nového tvaru pažby, která maximálně umožňuje jisté zasazení do ramene a pevné uchopení k přesné střelbě.

U opakovací kulovnice R8 Professional Success je pažba vyrobena z tuhého polymeru ABS, který například používá automobilka BMW na výrobu nárazníků. Pažba má mohutnější pistolovou rukojeť s thumbhole (velkým otvorem pro palec), což umožňuje pevné sevření rukojeti a stabilní přitažení do ramene.

Úchopové plochy předpažbí a pistolové rukověti jsou potaženy elastickou pryží, případně u hnědého odstínu pažby, je možnost použít tmavě hnědou luxusní hovězí kůži. Ta má samozřejmě voděodolnou úpravu. Dokonalé ergonomické tvarování včetně otvoru pro palec umožňuje absolutně přirozenou a intuitivní úchopovou pozici ruky. Pažba má celkově velmi atraktivní design.

Designeři firmy Blaser šli v návrhu pažeb ještě dál a na výstavě IWA v Norinberku předvedli další zdokonalení pažeb pod názvem ULTIMATE a v případě pažby vyrobené z uhlíkových vláken ULTIMATE CARBON.

Pažba ULTIMATE má ještě daleko více svůj tvar přizpůsobený respektování ergonomie lidského těla. Tato pažba má poněkud futuristický vzhled, ale s velmi promyšleným tvarováním každého detailu pažby, které oceníme při uchopení a zalícené pažby.

Pažba má opět výraznou masivnější pistolovou rukojeť a ještě větší otvor pro palec k důkladnému obejmutí rukojeti rukou, zvýšenou lícnici nad hřbet pažby a nově poměrně velké vybrání na spodní straně pažby, které opticky celou pažbu velmi zeštíhluje.

Úchopové části jsou potaženy buď jemnou dotykově příjemnou pryží, nebo odolnou luxusní hovězí kůží. Některá provedení pažby Ultimate jsou délkově seřiditelné a rovněž s možností upravit výšku lícnice. Variantně lze pažbu obdržet i s botkou v úpravě pro tlumení zpětného rázu. Podle mého názoru je toto provedení přínosem až u nejvýkonnějších ráží, protože samotný materiál pažby část zpětného rázu příjemně pohlcuje.

Pažba z uhlíkatých vláken Ultimate Carbon byla předvedena na horské nádherné kulové jednušce K95 s pevným závěrem Jäger, který umožňuje velmi nízkou stavbu baskule, která tak dává velmi elegantní vzhled celé zbraně. Závěr je přitom nejpevnější ze všech závěrových systémů zlamovacích zbraní.

Testování pažeb Blaser Ultimate a Ultimate Carbon se věnovala i významná osobnost světového střeleckého sportu, olympijský vítěz ve střelbě z malorážky na olympiádě v Londýně Matt Emmons, který zhodnotil ergonomii pažby lidově řečeno „její padnutí do ruky“, jako výbornou (více na www.kozap.cz).

Hluboké vybrání na spodní straně pažby doporučuje využít jako doplňující oporu pro stativ nebo vycházkovou hůl, čímž se zajistí kvalitnější a jistější opora zbraně i na kazatelně, což se v praxi ukázalo jako výborný nápad a zřejmě tvůrci pažby i s tímto počítali.

Měli jsme možnost prakticky vyzkoušet zbraně Blaser R8 s pažbou Ultimate a jednušku Blaser K95, obě v rážích .308 Win.. Praktický test jsme prováděli v klasické poloze v sedu imitující co nejvíce klasickou pozici na kazatelně a potom také při střelbě z volné ruky.

První dojem ze zbraní byl velmi pozitivní. Elegantní design byl umocněn dotykem na úchopové části potažené příjemnou sametovou pryží, která neklouže ani ve vlhkých podmínkách a zajišťuje tak vždy jistý úchop zbraně.

Zvláště atraktivní je vzhled pažby Ultimate Carbon, kde je na povrchu zjevná struktura skladby uhlíkových vláken. Po uchopení zbraní a vsazení do ramene bylo hned zjevné, že proporce rozměrů pažeb jsou velmi dobře řešené, neboť zbraň okamžitě dobře sedne i při rychlém pudovém zamíření.

Mohutnější pistolová rukojeť s otvorem pro palec pomohla silnému přitažení zbraně do ramene a tím její naprosto jisté stabilizaci. Při střelbě se tato skutečnost projevila přesnějšími zásahy. Jedná se samozřejmě o osobní porovnání přesnosti střelby ze zbraně s dřevenou pažbou a ze zbraní právě testovaných. Zcela jistě to však bude platit obecně, protože možnost pevnějšího úchopu a silnějšího přitažení do ramene se musí projevit přesnější střelbou vždy a u každého střelce.

Při střelbě jsme se soustředili také na vliv poněkud nižší hmotnosti pažeb na výši zpětného rázu, kde mohla být obava, že nižší hmotnost při působení fyzikálního zákona akce a reakce, způsobí vyšší zpětný ráz. Testované zbraně byly v ráži .308 Win., která nemá nijak dramatický zpětný ráz, ale i zde bylo velmi příjemným zjištěním, že zpětný ráz nejen, že nebyl vyšší, ale dokonce nižší, neboť skutečně materiál pažby část zpětného rázu pohltil a střelba tak byla příjemnější, takže se zcela potvrdily zkušenosti z jiných testů zbraní s plastovými pažbami.

Při testování jsme byli velmi zvědaví na výsledky střelby z volné ruky. Jak se projeví celková ergonomie pažby umožňující pevný úchop a silnější přitažení do ramene při střelbě vestoje bez opory tzv. z volné ruky.

Při vsazování do ramene se projevila jako nejcennější část pažby velká rukojeť s otvorem pro palec, která umožnila pevný a vyvážený úchop a tím snadné vsazení do ramene.

Celkově se způsob uchopení a vsazení do ramene včetně vhodného tvaru pažby výrazně projevily ve vyšší přesnosti střelby, zvláště při rychle se opakujících se výstřelech. Výsledek byl tedy vcelku logický.

Pokud mohu závěrem konstatovat, tak pažby zbraní Blaser, počínaje pažbami Profesional Success a prozatím konče Ultimate a Ultimate Carbon, představují současnou špičku ve tvarovém řešení, ergonomii i v použitých materiálech a překročily tak dosud zažitý rubikon.

O tom, že výrobce opět předstihl svoji konkurenci, protože střelba s nimi je výrazně pohodlnější, příjemnější a především přesnější, než ze zbraní osazených běžnými pažbami, není pochyb.

© Dr.Ing.Jiří HANÁK

 


Zpracování dat...