vychází v 6:47 a zapadá v 18:57
vychází v 13:12 a zapadá v 21:50
 

Časopis Myslivost

Spolkový časopis pro lesnictví, myslivost a přírodovědu

Myslivecké zábavy 1/2009, str. 3  Doc. Dr. J. KOVAŘÍK, CSc.
Spolkový časopis pro lesnictví, myslivost a přírodovědu
Lesnické a myslivecké časopisectví – ovšem německé – počíná u nás v 19. století rokem 1821. Jako vůbec první začínají tehdy nepravidelně vycházet „Abhandlungen aus dem Forst – und Jagdwesen“ (Rozpravy z lesnictví a lovectví). Vydávali je v Praze v letech 1821 – 1830 a 1832 – 1840 Ch. C. a E. Andrée.
Dalším v pořadí byl "Der aufmerksame Forstmann oder das neueste und bemerkenswertheste aus dem Forst - und Jagdfache (Pozorný lesník aneb nejnovější a nejpozoruhodnější z lesnictví a lovectví) vycházející dvakrát ročně v Praze v letech 1824 - 1831, redigovaný K. Liebichem. Týž redigoval i následující čtrnáctideník vycházející v Praze v letech 1831 - 1837 "Allgemeine Forst - und Jagdjournal" (Všeobecný lesnický a lovecký časopis). Konečně třetím v pořadí byl F. G. Rietschem (F. J. Rýčem) redigovaný týdeník vycházející v Praze v letech 1825 - 1831 pod názvem "Forst - und Jagd-Neuigkeiten" (Lesnické a lovecké novinky). V roce 1848 byl založen náš nejvýznamnější lesnický spolek 19. století "Böhmischer Forsverein - Česká lesnická jednota". Sdružoval českou a německou národnost, jednací řeč spolku byla zpočátku německá a později i česká. Od roku 1849 (tedy je tomu už 160 let) vydávala Jednota také významný lesnický a myslivecký časopis, dvouměsíčník, "Vereinschrift für Forst - Jagd - und Naturkunde", v němž vycházely též články v češtině. Od roku 1883, svazkem 121, byl titul uváděn i v češtině "Spolkový časopis pro lesnictví, myslivost a přírodovědu. Jednota byla až do počátku 20. století představitelem lesnictva v Čechách, tudíž i její časopis byl ve vážnosti. Po roce 1918, za nových státoprávních poměrů, ztratil spolek svůj význam a zanikl v roce 1922, kdy svazkem 444 skončil i časopis. Teprve v roce 1856 začalo vycházet ryze české myslivecké periodikum, byť i v nepravidelných lhůtách. Byly to F. Špatného známé "Zábavy myslivecké".
Zpracování dat...