ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Duben / 2006

Řádková inzerce z čísla 4/2006

red
Řádková inzerce z čísla 4/2006
Výpis řádkových inzerátů vyšlých v Myslivosti 4/2006
Lovečtí psi (koupě) za 04/2
CF štěně český fousek. Zn.: Olga MS-128-04/06Lovečtí psi (prodej) za 04/2
AC Angl. kokr., modrý bělouš - št., lovecky vedený chov, exteriér + práce. T: 323 605 331, 721 300 596 MS-201-04/06


AS Angl. setr - štěňata po lovecky vedených rodičích. T: 607 891 087 MS-059-04/06


AS št. O: Ch. Bengál Shahrastani. M: PZ I.c., CAC. T: 731 029 521 MS-185-04/06


AS štěn. po prac. a ext. výb. rodičích, odběr duben, AS pes, PZ I.c., 5 let, levně. T: 603 873 985 MS-036-04/06


AS štěňata po M: CAJC, CAC, KV 05, r. CACIB, ZV, LZ, PZ, SZVP, VZ; O: CAJC, CAC, CACIB, BOB, BIG, BIS, Svět. v. ml., FT. T: 604 914 455 MS-263-04/06


ASS Angl. špringršpaněl - zadám št., otec import Švédsko, ZV, LZ, PZ; M: PZ, LZ, BZ, BH, VZ - I.cena, oba hlas 4. Kadlecová, T: 602 813 706 MS-225-04/06


ASS Angl. špringršpaněl, tříměsíční černobílý pejsek s pálením po výb. lov. vedených rod. Kadlecová, T: 602 813 706 MS-223-04/06


ASS št., O: ICH, CHČR, CHSR, CH PRÁCE ČR, JZ, PZ, LZ, BZ, SVP, VZ, MMŠ. M: CHČR, NV, R. CACIB, 3x CAC, ZV, PZ, LZ, BZ, VZ, oba nos + hlas 4. T: 584 428 267 MS-018-04/06


ASS štěňata po ext. a prac. výborných rodičích. Zk: PZ, BZ, VZ I.c. Beroun, Benda. T: 604 955 839 MS-220-04/06


BB štěňata bavorského barváře ze Slovenska, po pracovně i exteriérově vynikajících rodičích. Odběr konec dubna. T: 776 068 003 MS-244-04/06


BJ Brakýř jez. - štěň. po lov. vedených rod. Odběr duben. T: 608 932 481 MS-148-04/06


BJ štěňata brakýře jezevč. Odběr 5.4.06. T: 602 463 696 MS-017-04/06


BRT Border ter. - št, O: CAC, LZ, BZ. M: R. CACIB, LZ, ZN. T: 723 671 001 MS-142-04/06


BRT Border ter. - štěň. s PP, rod. lov. ved. Odb. květen 06. T: 383 373 007 MS-173-04/06


BRT Border ter. - štěňata. Rodiče výborní. Více na T: 737 006 954 MS-155-04/06


BRT Border teriér - št. O: CH ČR, SR. Rodiče hlasití, lovecky vedení, odběr konec dubna. T: 737 543 141, po 20. hodině MS-184-04/06


BRT Border teriér - št., vynikající osvědčené lovec. spojení, pouze pejsci, chov. st. Ostrý lovec, odběr 4/06. A. Kadlec, T: 602 813 706 MS-224-04/06


BRT Border teriér - štěň. O: ICH, BZH, BZ. M: VD, ZV, ZN, příprava na BZ, LZ. Oba hlasití. T: 731 709 781, 317 803 364 MS-110-04/06


BRT Border teriér, fena s PP, 3 roky, výborná k norování, poslušná, hodná i k dětem. T: 604 859 814 MS-029-04/06


CF chov. pes běl. 3,5 r., MŠ, LZ, PZ, SVP, VZ, vše I.c., Výb. CAC. T: 602 566 154 MS-109-04/06


CF fena, 5 r., PZ I.c., nos 4. T: 723 194 093, 607 838 690 MS-107-04/06


CF fenu 20 měs. Tm. hn. ZV, PZ, LZ, SZVP I.c., HDO I. cena + CACT. Pracovitá, poslušná. T: 605 715 192 MS-235-04/06


CF pes, věk 18 měsíců, PZ, SVP, vše I.c. T: 603 737 362 MS-097-04/06


CF pes, věk 2,5 roku. VZ, LZ, SVP. Na barvě veden jako oznamovač. T: 608 117 060 MS-088-04/06


CF Český fousek - št., odběr konec dubna, Výborná CAC, Res. CACIB, SVP II.c, PZ, LZ, VZ - vše I. cena. T: 387 988 590 večer, 606 513 741 MS-187-04/06


CF št. O: Nero od Těšínovských buků, CACIB, MFH I.c. M: Gina z Končinských hájů, ZV, PZ, SVP, LZ, nos 4. T: 604 953 892, 737 726 944 MS-190-04/06


CF št. bělouše a hnědáky s PP, odběr ihned. Nar. 1. 1. 06. T: 606 935 002 MS-248-04/06


CF štěn. běl. hněd. L. Pulkrábek, 339 01 Běšiny 183. T: 723 464 811 MS-057-04/06


CF štěňata. T: 381 210 944 MS-181-04/06


CT Český ter. - št. s PP. T: 602 146 459 MS-199-04/06


FXD pes, věk 6 let, osvědčený v noře a na černou, nevyužitý. T: 721 362 230 MS-054-04/06


FXH Foxteriér hladkosrstý, štěňata s PP. Rodiče ZN, hlasití. T: 572 578 600, kraj Zlín MS-020-04/06


FXH pes s PP, *9.2.2006, k odběru v březnu. T: 777 085 995 MS-250-04/06


FXH št. po ext. i prac. špičk. rod. M: hlas 4. T: 737 246 957 MS-021-04/06


GR Zl. retr. - št., rod. výb., mysl. zk. I.c., otec z Dánska. Odb. 6/06. T: 519 514 647, 728 367 852 MS-197-04/06


GS št. O: "U", ZV, VP, PZ, LZ, VZ, Výb., 2 x CAC, CACIB, BOB, Čes. šamp. M: ZV, PZ, Výb., x CAC, CACIB, 2 x BOB, Klub. vít., Nár. vít., Čes. šamp. Odběr 2. pol. května. T: 724 363 904 MS-218-04/06


GS štěňata od kvalitních rodičů. Odběr 4/2006. T: 581 627 206 MS-037-04/06


GS štěňata. T: 377 972 343 MS-163-04/06


IRT Irský teriér - štěňata s PP po lov. ved. rod. T: 723 907 763 MS-209-04/06


IS Irský setr - štěňata, oba rod. výbor., ZV, PZ, LZ, SVP, VZ. Pracovní linie. Krásní a chytří psi. Ověřené spojení. Odběr ihned. T: 724 221 455, 720 534 717 MS-158-04/06


IS Irský setr, štěňata. Rodiče VZ, Výb. T: 608 207 064, www.sweb.cz/z.bolesinske.hurky MS-025-04/06


IS št. po prac. i ext. výborných rodičích. T: 605 178 698 MS-012-04/06


IS št. po prac. i ext. výb. rod. T: 571 641 795, 737 565 428 MS-150-04/06


IS štěň. po lov. ved. rodičích. Odběr koncem dubna. T: 544 223 594 MS-241-04/06


IS štěň., O: Windsor od Velkého dubu, V1, PZ I.c., SZVP I.c.; M: Vanilka z Hradiska Rájce, V1, CAJC, PZ I.c., VZ II.c. Odběr polovina dubna. T: 731 185 906, e-mail: pernica.a@tiscali.cz MS-242-04/06


J Jez. dl. st. - št. červ. O: Šampion ČR, 2x BOB, 2x CACIB, VTM, ZV, BZ, LZ, ZN, vše I.c. M: VD, ZV I.c., ZN obst. Odběr 4/06. T: 776 027 978, sev. Č. MS-096-04/06


J Jez. dl. st. - št. červ, dále chovnou fenu jez. dl. st. Odběr ihned. T: 723 323 205 MS-178-04/06


J Jez. dl. černá s pál. st. O: vítěz tř. HZ, BZ I.c., ZN 84 b. M: R. CAC, ZV, BZ I.c., ZN 81 b. Odběr št. konec května. T: 723 033 366 MS-112-04/06


J Jez. dl. št. červená s PP po výborných rodičích. T: 724 523 686 MS-062-04/06


J Jez. dlouh. stand. černá s pál. - fenka 6 měsíců. T: 607 222 763 MS-063-04/06


J Jez. drs. st. - št. s PP po výb. rod., lovec. upotřeb. T: 606 609 395 MS-169-04/06


J Jez. drs. stand. - chovná fena, věk 2,5 r., výst. Výb., zkoušky ZN 84 b., BZ, LZ I.c. a fenku jez. drs., věk 6 měsíců. Dále fenu štýrské braky - zk.: BZ, LZ I.c. T: 737 868 826 MS-068-04/06


J Jez. drs. stand. št. s PP. T: 381 277 161, 605 784 756 MS-074-04/06


J Jez. drsn. - štěňata, oba rodiče šampióni ČR. T: 777 888 983 MS-105-04/06


J Jez. drsn. štěň. s PP, O: Okay od Řeky Lomnice, ZV, BZ, LZ I.c., 3x CACIB, 100% hlas. T: 383 423 137 MS-253-04/06


J Jez. drsnosrst. standard - št. po prac. i exter. výborných rodičích. T: 376 313 649, 606 681 656 MS-151-04/06


J Jez. hl. st. - červená št., lov. ved. rod. O: ZV, BZ, BZH, ZN. M: ZV, LZ, BZ, PZ, ZN. Odběr květen. T: 602 483 382 MS-193-04/06


J Jez. hlad. st. - št. po ext. i prac. výborných rodičích. Červená. T: 376 398 325, 602 186 442 MS-162-04/06


J Jezevčík drs. stand. - št. tmavý div. po výb. rod. lov. vedených. Od. ihned. T: 737 900 452, 220 980 434 MS-089-04/06


J Jezevčík drsnosrstý standard - štěňata po výborných, lovecky vedených rodičích. O: ZV, BZ, ZN, PZ, LZ, VZ, BZH, 2x MRK; M: ZV, BZ, ZN. Odběr duben 2006. T: 723 019 599 MS-258-04/06


J fenku jez. drsn., 2 roky, ZV I.c., nos 4, hlas 4; pes - výbor. lov. vlast., chov. svod - kandidát chovu. Mez. výst. Brno VD. T: 608 619 370 MS-252-04/06


JGT pes 2 roky, ZN, vhodný na výstavy. Levně. JČ. T: 602 866 329 MS-249-04/06


JGT pes 2,5 r., chovný, PZ, LZ, BZ, BH, HZ, ZN. Hodný. T: 606 756 289 MS-195-04/06


JGT št. O: "U" Dan z Vršin, V. CACIB, VZ I.c., M: Gera z Úsova, V. CAC, klub. vítěz, PZ I.c.,NL 84 b. Odběr konec dubna. T: 775 292 024, 724 363 904 MS-219-04/06


JGT št. jagdteriérů po výborných rod., jen psíci, odběr duben 06. T: 311 514 838, 728 228 142 MS-174-04/06


JGT štěňata. M: Besi Dračí kámen, Výborná, Res. CAC. O: Blesk Svojnický ranč, ZV, LZ, BZ, NL 2 x I. cena, R. CACIT, 100% ovladatelnost. T: 777 670 028 MS-124-04/06


JGT štěňata. T: 721 212 984, Kolín MS-182-04/06


JTK Jez. drs. trp./král. s PP. O: ZN, BZ, ZV. M: ZV, BZ. T: 777 212 546 MS-053-04/06


KO Německý ohař krátkosrstý - štěňata s PP z vynikající prac. i ext. linie. O: Ch.Trix ze Štípek. M: Vima Kořenice. T: 606 803 811 MS-204-04/06


KO hnědá fena, věk 3,5 roku, PZ, VZ, LZ I.c. T: 603 147 259 MS-103-04/06


KO roční, pracovně velice nadějný. T: 731 267 474 MS-052-04/06


KO št. hn. běl. - psi - s PP. O: Ben od Borové Skalky. M: Xandra Afoli. Odběr ihned. T: 776 070 421 MS-217-04/06


KO št. hn. bělouš. O: Vigo Afoli. M: Darja ze Šv. skály. T: 776 335 239 MS-189-04/06


KO štěně krátkosrstého ohaře, psa, věk 7 měsíců. O: MKP, M: PZ, SZVP. T: 724 249 035 MS-129-04/06


KO štěň. M: Cita Akcezal - CAC, CACIB, Champ. ČR, Junior champ., Klub. vítěz, VZ I.c. O: Lesan z Pros. vysočiny - CAC, CACIB, VZ I.c. T: 603 395 848 MS-165-04/06


KO štěňata O: Vigo Afoli, MKP 05. M: Linda ze Sukova kraje, PZ I.c. T: 728 255 475, 317 791 396 MS-115-04/06


KO štěňata s PP, hnědý bělouš, odběr ihned. T: 607 870 858 MS-251-04/06


LR 4letou fenu labrador. retr., PZ I.cena, žl., spolehlivá, hodná, dobré lov. vlastnosti. T: 381 252 056 MS-060-04/06


LR Labrador ret. - žlutá, černá št., před. prac. povahy a výb. exter. T: 737 084 846, Náchod MS-210-04/06


LR Labrador retriever - štěň. ze zahr. krytí, oba rodiče HD neg., prac. i výst. úspěšní, otec PZ, matka PZ, SVP, BZ, LZ, MZPR, VZR - "U", MFTR, výb. povahy a temperament. Odběr konec dubna. Více na www.calenzana.wz.cz, T: 724 251 326 MS-122-04/06


LR Labrador. - št. s PP. O: 6 x CAC, BOB, CACA, CACIB, SVP, PZ, VZ "U" I.c., dovezen z Anglie. M: Res. CAC, ZV, PZ, VZ "U" I.c. DKK 0/0. Hlásí živou a zhaslou černou zvěř. Lovecký požitek. Odběr zač. června 2006. T: 567 216 735, 732 972 532 MS-188-04/06


LR Labrador. ret. s PP, zahr. krytí, vynikající prac. předpoklad. Odběr duben. T: 608 467 673 MS-030-04/06


LR Labrador. ret., černá fena 7 let s PP, DK 0/0, lokty 0/0, nejvyšší mezin. zkoušky "U". Výbor. k lovu i do rodiny. T: 604 859 814 MS-028-04/06


LR Labrador. ret., št. s PP čokoládově hnědá a černá, perf. ext., rod. lov. ved., DK 0/0. T: 604 859 814, 737 904 751 MS-027-04/06


LR Labradorský retriever - žlutý pes 1,5 r., PZ. Dále žlutá a hnědá štěňátka po výb. rod. PZ, SVP, MFTR, Český Šternberk. T: 723 357 742 MS-177-04/06


LR špičková pracovní fena, 3 r., černá, PZ I.c. T: 603 811 987 MS-212-04/06


LR št. O: PZ, BZ, FTR. M: PZ, LZ, SZVP, VZ, MZPR. T: 605 162 138 MS-131-04/06


LR št. s PP, rodiče lovecky vedeni, odb. duben. T. 605 926 596 MS-080-04/06


LR št. všech tří barev, rodiče lovecky vedeni. T: 723 819 856 MS-013-04/06


LR št., rod. lovec. vedeni, využ. v praxi. T: 724 340 298 MS-154-04/06


MMG Malý modrý gaskoňský honič - štěňata. Rodiče dovoz Francie. Odběr 4/2006. T: 608 886 987, 603 820 112 MS-046-04/06


MMO št., M: Výborná CAC, ZV, PZ I.c., SVP II.c., nos 4. O: Výborný CAC, BOB, ZV, PZ, SVP, LZ I.c., nos 4. Odběr duben. T: 577 106 598 MS-056-04/06


MMO štěň. po vynik. rod. pracov. i exter. Tmavý pigment, oko, ostrost, hlasitost. T: 777 181 780 MS-095-04/06


MMO štěň. tmav. pigment. Odb. ihned. T: 379 494 572 po 18. h. MS-180-04/06


MOD štěňata - pes a fena, maďarský ohař drátosrstý, nádherná silná štěňata po vynikajících rodičích. Velmi vhodné k dětem. T: 721 333 924, 495 499
544 po celý den MS 266-04/06


MOK Maďarský ohař krátkosrstý - štěňata, rodiče pracovně i exter. výborní, lovecky vedeni. Odběr štěňat po 20.3.06. T: 723 326 705 MS-076-04/06


NDO Německého ohaře drátosrstého - št. po prac. i ext. výborných rodičích hnědá i černá. Odběr ihned. T: 376 313 649, 606 681 656 MS-152-04/06


NDO št. O: CACIB, VZ. M: CAJC, CACIT, FT 14 b, VZ, hlasič. Ch: Blažek Martin. T: 777 205 388 MS-044-04/06


NDO št., rod. prac. i ext. výb. Hnědá a strak. J. Říha, Krajková 287. T: 352 672 219, 607 635 520 MS-164-04/06


NDO štěňata černá. M: Hajdy Kenilsej, PZ, LZ I.c., CAC, CACIB. O: Alan od Hubků, PZ, VZ. T: 721 139 974 MS-198-04/06


NK Něm. křepelák - 1,5roční pes, ZV, LZ, BZ, PZ, VZ, HZ, BZH, vše v I. ceně, hlásí u kusu, vynikající prac. vlastnosti. Pro náročné. T: 724 524 702 MS-104-04/06


NK Něm. křepelák - štěňata. O: Kl. vít., PZ I.c. M: Výb., VZ I.c. T: 311 510 721, 736 113 612 MS-211-04/06


NK št. něm. křepeláka po rod. výb. lov. vlast. Zk. od ZV po LZ vždy I.c., z min. vrhu ZV 4 x I.c. 192 b., vít. tř. na klub. výst. Odběr poč. června. T: 377 431 660 MS-176-04/06


PAT Patterd. teriér št. černá + červená. T: 281 971 730, Hodová MS-006-04/06


PAT Patterdale terier - černá št. T: 317 726 918, 607 247 406, www.labrador-patterdale.cz MS-221-04/06


PAT Patterdale teriér, beru záznam na štěňata, odběr konec května. Daruji 5letou fenu hl. fox., BZ I.c. T: 577 331 328, 737 198 143 MS-077-04/06


POI Pointer št. s PP. M: Gela z Dolnic, CACIB, BOB, MRK, MKP. O: Holan z Tismenic, CACIB, BOB, PZ, VZ. Odběr březen. T: 267 711 372, 776 619 395 MS-049-04/06


POI chov. fena, žemlová, VD, PZ I.c. T: 731 610 963 MS-257-04/06


POI chovná fena 2 r., PZ I.c., nos 4, výstava Výborná. T: 775 965 115 MS-067-04/06


POI pes, 2,5 roku, černobílý, ZV, PZ. T: 777 141 675 MS-086-04/06


POI pes, 3 r., ČB, LZ, PZ I.c., VP II.c., výst. V1. T: 604 244 460 MS-170-04/06


VMO Velký münst. ohař - štěňata s PP po lov. vedených rodičích, tmavá. Otec PZ, HZP; matka PZ, LZ, nos 4, hlas 4, DKK 0/0. Odběr duben 06. T: 602 309 321 MS-222-04/06


VMO pes, 3 roky, LZ, PZ. T: 603 805 279 MS-140-04/06


VMO št. M: CAC, R. CACIB, PZ I.c. Vít. O: CHČR, VZ I.c. Odběr konec 03. T: 377 880 099 MS-026-04/06


VMO štěňata, květen. T: 605 422 592 MS-055-04/06


VOD Výmarský ohař dlouhosrstý - zadám štěňata s PP. M: PZ, LZ, SVP vše I.c. O: PZ I.c. Odběr pol. 3/06. T: 583 437 578, 607 563 041 MS-016-04/06


VOK Vým. oh. kr. - št. po prac. i ext. výb. rod. Odb. poč. 04/2006. T: 604 880 708 MS-202-04/06


WSS Velššpringršpaněl - štěň. po výborných exter. i lovecky vedených rodičích. O: CAC, VZ. M: SVP, PZ, Res. CACIB. T: 724 524 528 MS-214-04/06


WSS Welššpringršpaněl štěňata. Odběr březen. O: CAC, CACIB, BOB, PZ I.c., BZ I.c., ZV, hlas 4, nos 4. M: PZ II.c., BZ I.c., VD I.c., V, hlas 3, nos 4. Oba lovecky vedeni. T: 724 254 143, 724 590 232 MS-038-04/06


WT Velšteriér - št., rodiče lov. vedeni. T: 553 661 134, 602 739 532 MS-161-04/06


ZSL Západosibiřská lajka - št. O: CACIB, BOB, BZ, LZ, PZ. M: JCHČR, CACIB, BOB, BZ, LZ, ZV. T: 377 945 925, 737 187 956 MS-194-04/06Lovečtí psi (různé) za 04/2
GR nabídka krytí. Zk: ZV, PZ, LZ, vítěz VZ, "U", FTR, SZVP, MZPR, chovný, lovecky veden. T: 605 475 427 MS-099-04/06


Vycvičím a předvedu ohaře na jakýchkoliv zkouškách. T: 605 715 192 MS-234-04/06


Výcv. středisko lov. psů vám vycvičí, popřípadě předvede na zkouškách vašeho psa. Pořádáme víkendové výcvikové tábory majitel + pes. Inf. 604 467 244 MS-215-04/06


Vycvičím a předvedu na zkouškách vašeho ohaře. T: 777 330 757. Zn.: Praha MS-092-04/06


Výcvikový tábor ohařů - LVT Bítov, vhodný pro začínající kynology s ohaři, slídiči a dalšími lov. plemeny proběhne 19. - 26. 8. 2006. Více na www.lavaremoravia.wz.cz T: 606 803 811 MS-203-04/06
Zbraně (koupě) za 04/2
ACHTUNG - SUCHE FLINTENPAAR Joh. Springer`s Erben Wien 1 Nr. 8.433 und 2 Nr. 8.434 Erstbesitzer: Baron Leitenberger - Ich besitze die Flinte 3 Nr. 8.435. Kontakt: Brauchart Josef, A-7000 Eisenstadt, Scheibenbergweg 13. Tel/Fax: 0043 2682 68990 MS-261-04/06


Dobře zaplatím za vojenské puškohledy - nabídněte. T: 606 279 819 MS-014-04/06


Koupím nebo vyměním za nové jakékoliv staré puškohledy a montáže, např. Srb a Štýs Praha, Lovec 4x, Hensoldt, Meopta 4x Made in Czechoslovakia, Zeiss, Kahles 4x, Optikotechna, Lověna, Dialytan apod., i pošk. T: 608 665 396 MS-003-04/06


Kulov. r.6,5x55SE. T: 603 320 305 MS-243-04/06


Kulovnici 8x57JS nebo 8x57JRS. T: 777 634 999 MS-087-04/06


Lov. zbraně G. Fückert Weipert. Nabídněte prosím. T: 602 140 275 MS-022-04/06


STARÉ RUSKÉ PUŠKOHLEDY (i rezavé, rozbité) zn. srpem, kladivem, hvězdou. Příp. dám výměnou (či prodám) Zeiss ZF 4x32 + orig. montáž na ZH, ZKK - 100% stav. T: 603 420 013 MS-004-04/06


Sběratel optiky koupí puškohledy - uprostřed hranaté, délka cca 15 cm a s prstencem uprostřed (zvedá kříž), délka cca 28 cm. T: 728 518 370 MS-015-04/06


Starý puškohled Meopta-Optikotechna, uprostřed s prstencem, zvedá kříž, se stupnicí 1-12 nebo 1-8, i bez stupnice. Vzadu na okuláru vroubkovaný, 30 mm doostřovací prstenec, i bez. I rozbitý. T: 603 420 013, sběratel. MS-005-04/06Zbraně (prodej) za 04/2
Br. koz. ZH 221 16/16, koz. Iž 16/16, malorážka s opt. T: 327 516 079, 723 458 319 MS-157-04/06


Br. kozl. 12/76 Fabarm Gama Lux Bask Ergolit + 4 vým. choky. Cena 16 000 Kč. Dalekohl. Breser 9x63 Lin., 2 roky starý, poř. c. 6600, nyní 5000 Kč. Kul. ČZ 527 Rem. 223 + opt. 4x32, 14 000 Kč. T: 608 419 314 MS-058-04/06


Brok. aut. Brow., 5xCH + kul. hlav. Jako nový, 45 000 Kč. T: 605 767 155 MS-126-04/06


Brok. kozl. 16/16 Baikal Iž-27E s vyhazováky. Cena 6000 Kč. T: 607 126 523 MS-083-04/06


Brok. kozl. R12 UB-581, vyhazováky. Pozůst. Odh. cena 12 000 Kč. j.hubert@seznam.cz MS-171-04/06


Brok. kozlice Browning Sporter R12/12, výměnné choky 5x, kufr, stav 100 %, 45 000 Kč. T: 608 732 361 MS-175-04/06


Brokovou kozlici ráže 16, má hlubokou rytinu, zakázková práce, vyrobená firmou Starosta Zlín. Cena dohodou. T: 731 582 308 MS-106-04/06


Brokové kozlice: Browning SPORTING XS r. 12, výměnné choky; Perazzi SPORTING MX 8 r. 12, výměnné choky. K oběma zbraním originál kufry. Mob: 606 100 683 MS-226-04/06


Cel. kulovnici ukončenou parohem ČZ 9,3x62 + naháňkové oko - velmi přesná. T: 737 288 844 MS-228-04/06


Celop. kulovnici ČZ 8x57 JS vč. montáže a puškohledu. Velice přesná, cena dohodou. T: 737 288 844 MS-227-04/06


Celopažb. kul. Brno 7x57 + otoč. montáž + 6x42. T: 775 011 823 MS-186-04/06


KB Iž 30-06 SPR/12 + brok. hlavně 12/12x76. Nový, 21 500 Kč. T: 731 490 934 MS-101-04/06


KB UB 584 30-06/12, r.v. 2002, bez opt. Nepoužitá. T: 723 451 709 MS-125-04/06


KB UB 7x57R/12. T: 776 828 717 MS-114-04/06


KB UB 7x65R/12, r.v. 95. Cena dohodou. T: 731 462 085 MS-216-04/06


KOLIMÁTORY - novinka - červený i zelený svět. bod - 1500 Kč, červený sv. bod - 1300 Kč, tzv. OKO - 2500 Kč. T: 731 255 078 MS-134-04/06


KUlobrokovou kozlici Brno Super r. 12+7x65R s napínáčkem a výměnnými hlavněmi r.12 s vyhazovači. Individuální precizní zakázková práce z vybraných nových komponentů Zbrojovky Brno, zhotoveno a značeno Ryšánek Brno. Garance špičkového soustřelu jednotné střely z brokovnice a kulové hlavně. Osazeno puškohledem Meopta 3-12x50 s osvětleným bodem na rychloupínací montáži Blaser. Vše nové, nepoužité, možnost předvedení. Mám jednu navíc. Cena 79 000 Kč, Brno. T: 776 555 055 MS-240-04/06


Klb. r 6,5x52R/16, v. Morgenstern Veipert, rytina, vystr. klapka 4x, lehký, čisté hl., cena 48 000 Kč, T: 723 049 194, o. KH MS-168-04/06


Kolimační laser v nábojnici vaší ráže pro nastřelení a kontrolu zbraně před střelbou. Cena 1350 Kč. T: 724 332 359 MS-256-04/06


Kozlice 12/222Rem, Zbroj. Brno. T: 736 705 848 MS-144-04/06


Kul. 6,5x54, celop. brok. 16/16, pár. Kalezky Vídeň, Lanc. 16/16, jednuška R32, 1500 náb. R16, vše za 50 000 Kč. T: 519 339 266 MS-166-04/06


Kul. CZ 550 308W, nová. T: 737 115 691 MS-153-04/06


Kul. CZ 550 6,5x55SE, opt. 3-12x50, bod. ZBK 110, 5,6x50 R.Mag. a 222 Rem. ZKM 45 222 LR. Ceny dohodou. T: 603 967 966 MS-260-04/06


Kul. W243, opt. 6x42, 12 000 Kč. T: 379 795 233 MS-102-04/06


Kul. ZBK 110 Luxus 5,6x50 RMG, zánovní + Nikko Stirling 4x40, c. 8500 Kč. T: 558 348 716 MS-119-04/06


Kul. kozl. MP 25.30-06, brok. dv. Iž 43E 12/70. T: 774 720 140 MS-039-04/06


Kulobrok Ant. Zolli 6,5x57R/20/76, Artemis 2100 3-12x50 č.b., rytina, jako nový, vystřeleno 5 ran, 45 000 Kč. Kulobrok - souprava Holek 6,5x57R/20/76, vým. 16/16, perfektní stav, Artemis 7x50, 38 000 Kč. T: 602 165 484 MS-141-04/06


Kulobrok Brno 502.3 7x65R/12, puškohled 7x50, jako nové, vystřeleno 30 ran, cena 22 000 Kč. Původní cena 39 000 Kč. T: 724 206 002 MS-147-04/06


Kulobrok UB model 584/4 v ráži 12x70/7x57R s výměnnými brok. hlavněmi 12x70/12x70. Skoro nestřílený, v perfektním stavu. Cena 27 000 Kč. T: 737 815 802 MS-236-04/06


Kulobrok ZH104 s opt. BSA + hl. ZH 121 (souprava); brokovnici ZH 103. Super stav. Cena za vše 28 000 Kč. T: 777 880 368 MS-136-04/06


Kulobrokovou kozlici ČZ.UB, ráže 16/6,5x57R, s napínáčkem, nové hlavně, zakázková práce, optika Artemis 2000 4x32, cena 40 000 Kč, nutno vidět. T: 736 694 028 MS-121-04/06


Kulov. A. Zoli 1900, r. 308Win., nestřílená. T: 603 454 340 MS-090-04/06


Kulovnice ČZ 550 Lux LPA ráže 308W - zásobníková verze s montáží MS-208-04/06


Kulovnice ČZ Brno ZKK 600 7x64, cena 16 000 Kč. T: 603 215 067 MS-200-04/06


Kulovnice: 243 s optik. 6-18x56, 300 Win mag. optik. 7x50 svět. bod, otoč. mont., 8x68 s optik. 4-12x56 svět.bod, otoč. mont., rus. brokovnice, samozaostřovací dal. T: 732 621 467 MS-070-04/06


Kulovnici 527 223 Rem., 4-12x50, č. bod, 18 000 Kč. Dvojku Iž 16/16, 4500 Kč. Vše jako nové. Dědictví. T: 777 670 028 MS-123-04/06


Kulovnici ČZ 527 ráže 223Rem. s puškohledem 3-12x40, klapková montáž. T: 602 975 420 MS-091-04/06


Kulovnici ČZ 550 Lux R 243W a 80 nábojů Dynamit Nobel a Federal. Náchodsko. T: 491 482 663 MS-196-04/06


Kulovnička ZBK-110 5,6x52R; samostatné brokové hlavně na ZH 12/12, 16/16; dvojka Lesák 16/16; Lancaster 20/20. T: 607 805 586 MS-085-04/06


Lancaster. oboj. Ferlach 9,3x72R/16. T: 603 707 206, 571 651 784 MS-071-04/06


Mal. WMR - automat nový. T: 606 732 775 MS-229-04/06


Malorážku 22 LR. T: 608 638 979 MS-183-04/06


Meopta, Leupold, Docter, Zeiss, Swarovski. Zbraně: Blaser, Sauer, Zbrojovka, Tika, Sako, Iž a dal. www.volny.cz/pavelbech, T: 603 479 407 MS-002-04/06


NAHÁŇKOVÝ PUŠKOHLED s červeným bodem 1.25-4.5x26 RE, cena 3500 Kč. T: 731 255 078 MS-133-04/06


NOČNÍ VIDĚNÍ org. Ruské DEDAL (www.nightvision.ru), JUKON, DIPOL i pro náročné. Záruka - servis. PŘIJEDU - PŘEDVEDU - PORADÍM. T: 731 255 078 MS-135-04/06


Nové přístroje pro noční vidění. www.nightvision.ru, T: 739 161 485 MS-010-04/06


Noční optika - oficial. zast. DIPOL, DEDAL pro trh USA. Všechny generace. Vše na www.n.vision.zde.cz T: 604 347 506 MS-146-04/06


Obojetnici 9,3x72x16, cena dohodou. T: 737 288 844 MS-262-04/06


Opak. kulovnice 6,5x55 SE, kl. montáž, nová hlaveň. Cena 15 800 Kč. T: 606 784 826 MS-232-04/06


PUŠKOHLED TITANIUM 2.5-10x56 s červ. svět. bodem. Sklo - prostupnost světla 95 %, až do 5500 J, záruka 5 let, servis. Cena 15 500 Kč. www.deltaoptical.pl T: 731 255 078 (zastoup. pro ČR) MS-132-04/06


PUŠKOHLEDY s červ. světelným bodem EDENBERG, DELTA OPTICAL-SKLO- ZÁRUKA-NEJLEVNĚJI v ČR, ceny do 4000 Kč. T: 731 255 078 MS-137-04/06

--------
Puškohl. Swarovski 1,5-6x42 + Suhl. mont. do šíny, MicroDOT 3-9x40. Použité, ale perfektní stav. T: 603 454 340 MS-237-04/06


Puškohled Diatal Diavari-Z. 3-12x56 Zeiss, 100% stav. Zn.: Dohoda. T: 777 576 512 MS-127-04/06


Puškohledy Leupold, kvalita bez kompromisů. T: 777 123 460 MS-023-04/06


Puškové světlo pro noční střelbu, úchyt puškohled nebo hlaveň, záruka 2 roky, pozáruční servis. Cena 1995 Kč vč. DPH, včetně adaptéru na 220V, červený filtr 120 Kč vč. DPH. NOVĚ - kombinovaný úchyt hlaveň - optika. Akce! - 2 ks za 3500 Kč vč. DPH. Možno vidět na www.jeden.info/daktary77, T: 776 579 093 MS-048-04/06


Revolver 22LR 9ranný. Cena dohodou. T: 371 592 107 MS-072-04/06


Ruskou opakovací brokovnici TOZ 94 R12, pětiranná, cena 9000 Kč. Koupím kulovnici 223 Rem. + optika. T: 777 329 905 MS-061-04/06


Ruské puškohledy, svět. bod, ceny do 4300 Kč. T: 739 161 485 MS-009-04/06


Troják 7x57R, br. 12/12, opt. Zeiss 4. Výborný. T: 603 515 763 MS-082-04/06


Troják Merkel Suhl 16/16 7x65R, klap. montáž, opt. Hensoldt 6x42. T: 737 811 879 MS-024-04/06


V rámci dědického řízení prodám: kulovnici opakovací (Z-Brno, ZKK 600, ráže 7x64), malorážku opakovací (Z-Brno, ZKM 451, ráže 22 LR), brokovnici samonabíjecí (Belgie, vzor FN, ráže 16), brokovou dvojku HYNEK, ráže 16/16). T: 606 674 561, okres Tábor MS-205-04/06


ZH 303 Trap, 7600 Kč; dal. 12x60 Meopta 2400 Kč; lov. speciál 9x63 Taiga, 3800 Kč. V gumě. T: 732 455 382 MS-160-04/06


ZH 304 7x57R/12, výb. stav, cena 14 000 Kč, Zeiss 4x32. T: 723 671 001 MS-143-04/06


ZH 5,6x50R Mag./12, nap. + 16/16 chrom nebo vym. za kul. 5,6x50R Mag., 223 Rem. + ZP16 - 70. T: 737 754 489 MS-069-04/06


ZH kulobrok, 4x32 Zeiss, napínáček, cena 13 000 Kč, bez optiky 10 000 Kč. T: 606 266 434 MS-065-04/06Zbraně (výměna) za 04/2
KB CZ 584 7x65R 12/70 za KB OB TR Kule 6,5x52 6,5x57; Brok 16, 20 mm. Dohoda. T: 728 386 400 MS-213-04/06
Honitby a lovy za 04/2
Celoroční povolenku na černou v obl. J. Moravy koupí 40letý myslivec. T: 776 239 875 MS-041-04/06


Hledám možnosti individuál. lovů v oblasti Bílých Karpat. Nabídky na T: 777 717 828. Díky MS-043-04/06


MS v okr. NJ nabízí poplatkový lov srnců II. - III. VT. T: 602 244 221, 720 574 805 MS-100-04/06


Nabízím finanční spoluúčast v lesní honitbě v okrese Frýd.-Místek, mohu rovněž vypomoci s krmivem, nabídněte podmínky. T: 777 869 363. Mám 2 lov. up. psy. MS-064-04/06


Povolenka na část lesní honitby u Nového Bydžova. T: 602 124 535. Zn. Sezóna 2006 MS-042-04/06


Prodáme 1-3 celoroční povolenky k lovu jelení, srnčí a černé zvěře v honitbě 10 km od Jeseníku. Kontakt - T: 603 862 378 MS-051-04/06


Přijmeme společníka do lesní honitby v Jeseníkách. T: 736 674 439, www.nalov.cz MS-207-04/06


Umožníme poplatkový odlov srnce 2-3 ks. Trutnovsko. T: 737 212 752 MS-075-04/06Auto-moto za 04/2
Nissan Navara pickup double cab., najeto 160 tis. km, r.v. 2003. Kontakt T: 602 259 838 MS-231-04/06


Prodej pneu Maxxis, 4x4 offroad disky, protektory, doplňky, prodej na splátky. Prodejna Louny - Rybalkova, u STK. T: 777 235 010 MS-233-04/06


Prodej terénních automobilů o 20-30 % levněji než na trhu v ČR, dovezené z EU, zabavený leasing atd. Automobily jsou nehavarované, možnost leasingu - akontace 30 %. Na objednání dovezeme nebo zajistíme jakýkoliv automobil. Aktuální nabídka: Suzuki Samurai
1,3i, Suzuki Vitara, Suzuki Jimny 1,3i, 1,5ddi, Lada Niva 17i, 1,9D, Kia Sportage 2,0TD, Toyota Land Cruiser. T: 602 842 706 MS-247-04/06


Prodám 4 ks nových pneu 205-70-R16 Zn.: M+S. T: 728 644 372 MS-118-04/06


Koupím starou soutěžní Jawu nebo terénní ČZ. T: 732 443 123 MS-116-04/06


Suzuki Jimny 1.3 benzin, r.v. 2002, celoplech; 1.5 diesel r.v. 2005; 1.3 benzin cabrio, r.v. 2001. T: 775 734 118 MS-172-04/06


Suzuki Jimny, dovoz, r.v.98-06. Ceny od 170 000 Kč. Havar. za nižší ceny. I diesel a jiné značky. Platí stále. T: 777 333 705 MS-259-04/06


Suzuki Samurai 1,3i, r.v. 98 s TP a SPZ, jako nový, cena 143 000 Kč. Stálá nabídka Samurai, Vitara, Jimny, i bez TP. T: 776 010 310 MS-238-04/06Různé (koupě) za 04/2
Lesnickou uniformu, sokolnický klobouk č. 54, tesilové golfky, dlouhý hubertus, výška 185, obv. pasu 125. T: 728 573 515 MS-079-04/06


Odznaky, medaile ČMMJ, OMS, MS, lov. tesák aj. zaj. T: 731 572 518 MS-179-04/06


Terénní Jawu - ČZ, staré panenky, mince, medaile. T: 605 038 562 MS-159-04/06


Zdeněk Sternberk - Sokolnictví. T: 608 817 511 MS-084-04/06Různé (prodej) za 04/2
1denní (á 10 Kč), 6 a 8týdenní bažantí kuřata a dospělé bažanty, odběr 10.5.2006. Plzeňský kraj. T: 774 882 066, 606 482 066 MS-033-04/06


2 lustry z paroží 6 kg, 9 shozů - 4000 Kč; 3 kg, 2 shozy - 2000 Kč. Foto zašlu. T: 728 430 302 MS-111-04/06


2 myslivecké obleky na v. p. 172 cm, větší množ. trofejí, brokovnici dvojku s řemenem, samonabíjecí pistoli + zásob. + pouzdro. Zn. pozůstalost. T: 604 503 481 MS-245-04/06


5 ks lesnických uniforem, 2 ks hubertus, 3 ks 3/4 kabátů lesnických teplých. Vše nové, vel. 53. T: 777 777 984 MS-094-04/06


Bažantnice - Jemnice nabízí kachňata 2-4 týd. a bažanty 5-10 týd. Inf. T: 603 547 823 MS-108-04/06


Bažantí slepice na zazvěření revíru. T: 721 127 128 MS-031-04/06


Daňky z dobrého chovu, dopravu zajistím. T: 603 814 528 MS-073-04/06


Dubové podlahy, stoly, stupně, podstupně, parapety a střešní okna. T: 777 788 164 MS-032-04/06


El. obojek na psa na dálkové ovládání, dosah 300 m za 3500 Kč, dosah 1 km za 5200 Kč. Nejprve varovné zapískání, pak menší rána, naposled největší. 2 roky záruka. I na dobírku. T: 776 569 075 MS-040-04/06


Kachňata, bažanťata až po dospělé. Velký Bor. T: 602 376 535 MS-191-04/06


Koroptve a bažanty 1denní i odchované nabízí OMS Beroun. T: 607 646 358 nebo 311 622 196. MS-239-04/06


MS Stráže Lnáře přijímá objednávky div. kachňat na rok 2006. Informace o ceně a odběru na T: 606 406 970 MS-008-04/06


MS od Roudnice n. L. prodá topinambury, odběr duben 06. Cena 550 Kč/q. T: 607 973 366 MS-078-04/06


Myslivecké vlněné zateplené bundy na zip (vel. 44-66) a lesnické peleriny na knoflíky (vel. S-XXL). Kontakt T: 603 834 529 MS-035-04/06


Mýtní les DB, JS, SM; 1,81 h, těžba povolená. T: 777 118 777 MS-149-04/06


Parcela - zahrada 1100 m2 na okraji obce Skramníky, okr. Č. Brod, voda a elektro na patě pozemku, dále v blízkosti pole cca 1 ha - možnost členství v honeb. spol. - oblast dobře zazvěřená (srnčí, zajíc, bažant). Cena dohodou. Možno i jednotlivě. MS-066-04/06


Polyst. úly, nové. T: 737 533 383 MS-255-04/06


Prodej bažantích kuřat jednodenních, šesti až dvanáctitýdenních. Po 15.6.2006 prodej dospělých bažantů z chovného hejna v poměru 1 kohout na 10 slepic. Mob: 721 388 196, T: 267 009 613 MS-050-04/06


Prodám 6 daňků z farmového chovu (3 ks nar. 2004, 3 ks nar. 2005). Silné kusy vhodné do chovu. Cena dohodou. T: 721 333 924 MS-130-04/06


Prodáváme a dodáváme na dobírku posedové vaky plněné ovčím rounem-vlnou. Prodej posedových vaků, objednávky a informace: Fa Merino, Přívozní 460, Týn nad Vltavou, 375 01. Tel. a fax: 385 722 071 MS-001-04/06


Přípravek BLACK LINE k černění oceli i jiných kovů - za studena. Vhodný na opravy i černění celých zbraní. 25 ml 80 Kč + pošt., 50 ml 140 Kč + pošt. Dále prodám tmel, který se dá černit - na opravy hloubkové koroze a přípravky na modření, hnědění, niklování, patinování, mramorování. Info T/FAX: 556 852 667, Ing. S. Lunda, K Očnímu 958, 742 66 Štramberk MS-246-04/06


Sbírku srnčích trofejí. T: 606 732 775 MS-230-04/06


Shozy jel. evr. a siky, trofej muflona 213 b. T: 605 140 225 MS-113-04/06


Soubor předm. z paroží: židle, lustr, odp. koš, lampy, popel., celkem 10 ks. Dědic., původ 18. stol. I jednotlivě. Cena dohodou. T: 777 888 168 MS-206-04/06


Starší pánská uniforma vel. 48 v perfektním stavu, cena 1500 Kč. T: 603 764 214 MS-019-04/06


Trezor na deset zbraní se zásuvkou na náboje. Černý, Š-93 cm, V-166 cm, Hl-46 cm. Váha cca 250 kg. Cena 10 000 Kč. T: 326 789 479, Mob: 728 670 571 MS-264-04/06


Trezory na zbraně certifikované, lapáky. T: 602 165 736, www.civiskovo.cz MS-047-04/06


Vrhačky asfaltových terčů, přesné a spolehlivé. T: 721 683 268 MS-117-04/06


Zahradnictví "Živé ploty" nabízí od 15. 3. 2006 z volné půdy nebo v kont. thuje occ., brabant, malonyana, elw. aurea, holmstrup, wintergrun, pyr., compacta. Cena dle výšky á 1 Kč/cm. Thuja smaragd, europa gold 1,50/cm. Dále jedle, smrky, modříny, javory, buxus, brslen, dřišťál, ligustrum (neopadavé) skyrocket, různé typy jalovců, kleče, bor. černé, globosy. Do vyprodání též sem. thují 1 rok á 3 Kč. Zahradnictví Živé ploty, Zdeněk Prózr, Království č. 3, 281 63 Kostelec n. Č. L. T: 604 714 038 nebo záznam. 281 922 066 MS-045-04/06Různé (seznámení) za 04/2
39/180 myslivec hledá upřímnou dívku se zájmem o přírodu, rybařinu a střelbu. Zn.: 605 163 130 MS-156-04/06


Chci se zase na něco těšit. Jsem 49/172 štíhlá členka MS s mnoha dalšími zájmy. Aktivní, průbojná, ale v osobním životě mám smůlu. Pomůžeš mi? Zn.: Čechy. MS-098-04/06


Myslivec 33/177 hledá kamarádku se zájmem o přírodu, myslivost a kynologii. Zn.: Časem možná i víc. MS-167-04/06Služby pro myslivce za 04/2
Preparace všech druhů zvěře, hlavy spárkaté a šelem, předložky s podšitím. Dr. Jiří Troneček, 768 72 Chvalčov 315. T: 573 378 029, 608 430 879. tronecek@tiscali.cz MS-007-04/06


Preparace zvěře, ptáků a loveckých trofejí vč. výroby řezbářských podložek provádí Ivo Mrozek. T: 737 000 740, 558 627 134 MS-034-04/06


Rytiny zbraní: www.votava-rytec.wz.cz T: 602 570 790 MS-120-04/06


Zhotovím zateplené kazatelny pro dva. Postavím. Posedy přenosné, dřevo, v. 15 kg. T: 602 858 345 MS-192-04/06


Vyrábím myslivecká zařízení (posedy, krmelce aj., boudy pro psy, králíkárny), prodej stavebního řez. T: 602 884 570 - BK MS-254-04/06Zaměstnání za 04/2
Do zavedené bažantnice ve středních Čechách přijmeme zaměstnance na dobu neurčitou na diferencovanou pracovní dobu. Požadujeme zájem o chov drobné pernaté zvěře, lovecký lístek, smysl pro práci se psy, řidičský průkaz A, B, T. Ubytování při nástupu do zaměstnání, po kvalitním zapracování přidělíme zaměstnanci byt v samostatném domě. Písemné nabídky se životopisem zasílejte do redakce. MS-093-04/06

Zpracování dat...