ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Srpen / 2016

Horko, vyznamenání, vábení, déšť, vábení a zase déšť

Myslivost 8/2016, str. 50  Jiří Kasina
Tak jako každý rok se poslední červnovou sobotu začaly sjíždět automobily s posádkami mužů a žen většinou v zeleném na parkoviště u lovecké zámku Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Ano, opět tu byly Národní myslivecké slavnosti, opět tradiční a osvědčený program, který předznamenává začátek léta a konec měsíce myslivosti. Slavnosti, které pořádá s Národním mysliveckým muzeem a městem Hluboká nad Vltavou Českomoravská myslivecká jednota a redakce časopisu Myslivost. A opět visela ve vzduchu tradiční otázka, zda zmokneme či ne, resp. zda více a nebo méně.
Opět tradičně proběhlo slavnostní zahájení na podiu na nádvoří zámku, tentokrát trochu v historičtějším duchu, v malém mysliveckém průvodu přijela sličná dáma na koni, přišel sokolník v historickém oděvu, šli v průvodu i kynologové. Nebylo by ale přece jen možné, aby se pro příště okolní okresní myslivecké spolky postaraly o důstojnější a hlavně početnější průvod, opravdu by nebylo v silách více podpořit alespoň v tomto slavnosti, které se nazývají mysliveckými a národními, slavnosti, které by měly ukazovat naše historické tradice a kulturnost našich myslivců? Určitě je to námět na zamyšlení do budoucna.
Po zahájení dostal slovo letos opravdu vážený host – europoslanec Jiří Pospíšil, který přinesl zcela čerstvé a aktuální zprávy z vývoje jednání v Europarlamentu týkající se návrhů na omezení zbraní. Více informací najdou čtenáři na jiných stránkách tohoto čísla, Jiří Pospíšil hlavně zdůraznil nutnost nepolevení v aktivitách proti nařízení, na podiu poprvé veřejně řekl datum finálního hlasování 22.11.2016.
Poté se už rozeběhl osvědčený program jak na nádvoří, tak ve stáncích ve stromořadí a loukách před zámkem. K vidění a ke koupi bylo opravdu dost, byť letošní Slavnosti zalilo dopoledne Slunce až nemilosrdnou záplavou svých paprsků. Možná právě i slibovaná vedra, která opravdu dopoledne přišla, odradila nejednoho návštěvníka a prodejce.
Po celý den byla k vidění nejen expozice muzea včetně zrekonstruovaných prostor, kde probíhá výstava děl malíře Jiřího Židlického, tak v chodbě zámku i výstava kreseb karikaturisty a kreslíře Petra Slaby, člena Klubu autorů při ČMMJ.
Na podiu jsme po povídání o tradicích, zvycích a myslivecké mluvě přivítali výherce Velké čtenářské soutěže časopisu Myslivost (kulovnici Sauer převzal od firmy ARMS CZ pan Korhon), tak i vítěze česko-slovenské fotografické soutěže Zlatý jelen Slávy Štochla pana Vašíčka. Oceněné snímky byly po celý den vystaveny ve společenském sále zámku, přehled najdete na jiném místě tohoto čísla.
Pak už přišel asi okamžik nejslavnostnější, předávání vyznamenání Českomoravské myslivecké jednoty zasloužilým myslivcům. Z rukou místopředsedy ČMMJ R. Urbance a dalších členů Myslivecké rady převzali přítomní členové vyznamenání I., II. a III. stupně Za zásluhy o myslivost, Čestné členství a Umělecké ceny ČMMJ. O každém oceněném zazněla i krátká charakteristika jeho myslivecké činnosti.
Součástí programu bylo i představení úspěšného družstva jelenářů-vábičů z nedávného Mistrovství Evropy v Maďarsku. Kromě velkého aplauzu převzal na základě rozhodnutí MR ČMMJ pětinásobný Mistr Evropy Jan Brtník vyznamenání třetího stupně.
 
Mistry ve vábení pro rok 2016 Jan Brtník a Jaroslav Bláha
Od 12 hod se premiérově utkali vábiči v prvním Mistrovství republiky ve vábení jiných druhů zvěře. K milému překvapení se prezentovala dvanáctka soutěžících, kteří postupně předvedli pět různých hlasů - hlas mladé nebo staré srny, vřeštění zajíce, vábivý hlas kachny divoké, pískaní siky v říji a hlasy černé zvěře na krmelišti.
Soutěž byla divácky velmi sledována nejenom jako nový prvek programu, ale hlasově rozdílné ukázky byly pro mnohé diváky novým poznáním.
V systému bodování 1-6 čtyřčlenná porota ve složení Václav Svoboda, Jiří Hrdlička, Pavel Kumžák, Tomáš Třeský svým hodnocením rozhodla, že se prvním historickým mistrem republiky ve vábení jiných druhů zvěře stal Jaroslav Bláha (89 b.), druhý v pořadí skončil Michael Hrdlička (88 b.), a třetí Miloš Fajfr (87 b.).
Soutěž probíhala za velkého zájmu publika a je tedy snad možno tvrdit, že se nejen osvědčila jako vděčný divácký prvek, ale že se snad založila i tradice soutěží ve vábení jiných druhů zvěře a že se stane soutěží pravidelnou. Věříme, že v příštím roce bude účast soutěžících ještě početnější.
Potěšením nám pak bylo, že jsme mohli všichni veřejně poděkovat prof. Evě Hanušové za podporu a rozvoj vábení mezi studenty Střední lesnické školy ve Žluticích. Tato škola se v minulých letech stala doslova líhní vábičů a lze si jen přát, aby svým nadšení prof. Hanušová „nakazila“ i vyučující ostatních lesnických škol.
Svým vábením jsme opět dokázali přilákat bouřkové mraky, a tak podle „osvědčené tradice“ jsme opět předávali ceny nejlepším v hustém dešti.
Po velmi zajímavé a početné ukázce kynologů, na které ale chvílemi pro déšť nebylo ani vidět, se mraky odehnaly a mohlo se začít s asi každoročně nejočekávanějším programem. Od 14 hod se utkali již po devatenácté nejlepší jelenáři v Mistrovství republiky ve vábení jelenů. Tato soutěž je již tradičně vrcholem programu slavností a mnozí diváci přijíždějí na Ohradu právě kvůli soutěži.
Ještě před soutěží jsme vzpomenuli minutou ticha na nedávno zesnulého zakladatele a autora myšlenky Mistrovství Evropy ve vábení jelenů Alexandra Kraha. Jistě na nás shora s radostí kouká a my jsme zavázáni dál nést jeho odkaz.
A myslím, že naše národní soutěž ve vábení jelenů byla při svém již 19. ročníku toho důkazem. Celkem se prezentovalo 24 jelenářů a pětičlenná porota (Jan Kupka, Václav Svoboda, Miroslav Kortan, Vlastimil Novák, Lukáš Linhart) měla velmi náročnou úlohu posoudit umění soutěžících v pěti disciplínách.
Všichni soutěžící předvedli nejprve hlas mladého hledajícího jelena a hlas jelena stojícího u laní.
Do druhého kola pak postoupila třináctka nejlepších, postupně soutěžící předvedli hlas starého hledajícího jelena a vítězný ryk. Vzhledem k tomu, že na třech místech bylo třeba určit pořadí rozstřelem, celkem sedm soutěžících předvedlo ještě rozstřelové mrmlání.
S celkovým počtem 114 b. se stal mistrem republiky ve vábení jelenů pro rok 2016 Jan Brtník, stříbrnou příčku se 108 b. obsadil Marek Peiker a na bronzovém stupínku se 107 b. stanul Luboš Doležal. Všichni tři nás budou v příštím roce reprezentovat na Mistrovství Evropy ve vábení ve Francii.
A opět vábiči nezklamali, již během soutěže se nebe setmělo a závěrečný ceremoniál předávání cen proběhl za zvuku bubnujících provazů vody na střechu podia. Nejlepší převzali věcné ceny v podobě dalekohledů a puškohledů, vítěz tradiční atribut – signovaný lovecký tesák z dílny plzeňského nožíře O. Duška a také cenu od České zbrojovky Uherský Brod. Jelikož se při účasti „jelenářského zlatého slavíka“ dal očekávat boj o první příčku, tentokrát nebyla cenou přímo lovecká kulovnice, ale certifikát k odběru zboží v prodejně CZUB v Praze v hodnotě nové kulovnice.
Na závěr patří poděkování všem, kteří se soutěží zúčastnili jako soutěžící, porotci a nebo pomohli organizačně. Soutěže organizoval Klub vábičů při ČMMJ a i přes ataky počasí byly snad obě soutěže velmi důstojnou propagací vábení a divácky atraktivními prvky v programu letošních slavností na Ohradě.
Nakonec snad i diváci odcházeli spokojeni, byť zmoklí, i přes nepřízeň počasí se den vydařil. Dovolím si ale na konec jedno zamyšlení jakožto člověka, který stál u zrodu Slavností. Vzhledem k událostem v posledních minimálně třech letech ve vedení ČMMJ, ale i ve vedení Národního zemědělského muzea, plynuly Národní myslivecké slavnosti tak trochu setrvačností, logicky byly v popředí jiné starosti. Snad je tedy nyní možno doufat, že se pro příští rok vyjasní nejen na obloze, ale také v přístupu k této již tradiční, osvědčené a hlavně v povědomí návštěvníků zakotvené akci, že se dokáže využít ještě lépe a více potenciál a spojení krásného loveckého zámku, nejstaršího loveckého muzea, nádherné krajiny jižních Čech, Června – měsíce myslivosti a hlavně nadšení mnohých k tomu, aby se Národní myslivecké slavnosti pozvedly na ještě vyšší úroveň a staly se důstojnou oslavou české myslivosti. V době katastrofických zpráv z celého světa si zkusme všichni uvědomit, že příroda, tradice a historie spojená s láskou a citem ke zvěři a přírodě je to, co si nesmíme nechat vzít, to, co nás může jen posílit, to, čím můžeme naše postavení ve společnosti jen a jen obhájit.
Všem ještě jednou děkuji a těším se na setkání při dalších mysliveckých akcích
Jiří KASINA
Snímky Jaromír Zumr st. a Václav Přibáň
 

Přiložené dokumenty

Zpracování dat...