ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 
Daňová poradna

Podává MS daňové přiznání k dani z příjmu a daní zisky?

Dotaz č.: 147

Otázka:

Je myslivecký spolek veřejně prospěšným poplatníkem dle zákona o daních z příjmu - čili podává daňové přiznání k dani z příjmu a daní zisky nebo ne?

Tazatel:

Odpověď:

Myslivecký spolek (dále jen „MS“) je veřejně prospěšným poplatníkem. Ten je upraven v § 17a ZDP, kdy je vymezen jako „poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním“. Tento poplatník tedy nesmí vykonávat jako hlavní činnost podnikání, přičemž to je definováno v § 420 NOZ. Ze zákona se tedy jedná o daňové neziskové subjekty. I tyto subjekty však mohou mít příjmy, které budou spadat pod předmět daně, a bude tak nutné tyto příjmy danit, to upravuje § 18a ZDP. Jedná se například o příjmy z reklam, v podobě úroku, z nájemného s výjimkou nájmu státního majetku. Dále mohou být předmětem daně také členské příspěvky, a to v případě, kdy nejsou splněny podmínky pro osvobozen od daně dle § 19 odst. 1 ZDP. MS však pod osvobození bude spadat. Dále může mít MS jiné příjmy, které budou předmětem daně podle obecné úpravy. Bude se jedna o příjmy dle § 18 odst. 1 ZDP, tedy příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li dále stanoveno jinak“. Typicky se tak bude jednat o výnosy z prodeje a jiného nakládání s vlastním majetkem. MS je tedy povinen podat daňové přiznání dle ZDP.

Zpracování dat...