ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 
Daňová poradna

Přiznání příjmů MS ke zdanění

Dotaz č.: 141

Otázka:

Jaké příjmy, jsou u MS brány, jako příjmy, které jsou předmětem daně, kvůli kterým DP musíme podávat? Je to např. poplatek za zapůjčení střelnice, myslivecké chaty a podob-ně?

Tazatel:

Odpověď:

Řešení:
Váže na legislativu k 1. 1. 2016
 
Podle ustanovení § 18 odst. 3 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP"), jsou u poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání (myslivecká spolky, honební společenstva apod.), předmětem daně vždy příjmy z reklam, příjmy z nájemného a příjmy z členských příspěvků. Příjmy z členských příspěvků podle stanov, jsou však u občanských sdružení (mysliveckých spolků) osvobozeny od daně z příjmů podle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP.
Dále nejsou předmětem daně podle § 18 odst. 4 písm. a) ZDP příjmy z činností vyplývajících z jejich poslání, (tj. z činností, které jsou zakotveny ve stanovách mysliveckého spolku za podmínky, že výdaje vynaložené podle ZDP v souvislosti s prováděním dané činnosti jsou vyšší než příjmy z dané činnosti.)
Myslivecký spolek (sdružení) není zřízen za účelem podnikání. Ze Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. v platném znění, § 18, odst. 3) vyplývá, že předmětem daně těchto poplatníků jsou příjmy po odečtu nákladů.  Není-li rozdíl záporný, máte výsledek hospodaření a musíte podat na příslušném finančním úřadě přiznání k dani z příjmů právnických osob a to do 31. 03. následného roku.
 
 
Vypracoval: ing. Vladimír Zelina
 
Zpracování dat...