ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:49 a zapadá v 20:09
vychází v 21:05 a zapadá v 5:45
 
Daňová poradna

Zdaňování práce důchodců pro OMS

Dotaz č.: 144

Otázka:

Prosím vysvětlete nám, jsme důchodci, pobíráme důchod a pro OMS Litoměřice provádím občas jednorázovou výpomoc při přípravě výstavy trofejí nebo jsme vybíraly tři dny členské příspěvky za jednatele po dobu jeho dovolené. Nepodepsaly jsme žádnou smlouvu. Jaké bylo mé překvapení, když jednatel naší odměnu danil 15%.Vým že daň pro důchodce byla zrušená, když nepřesahuje výdělek 30000 Kč. Danění je zavedená praxe, které se drží jednatel, a domnívám se, že neoprávněně z neznalosti zákonů. Proč máme obíhat úřady tedy Finanční úřad, když je možnost to vyřídit na OMS. Taktéž i odměny kynologických rozhodců a lektorů při přípravě adeptů u důchodců jsou daněné. Při hovoru z daňoví poradcem bylo my řečeno, že stačí podepsat Prohlášení poplatníka z příjmu fyzických osob a odměna se nezdaňuj to, ale jednateli nestačí. Již zrušení daně u důchodců bylo zrušeno již dříve, a pokud chci daň vrátit tak, že nám bude vydáno Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti a máme to dát na Finanční úřad to je tvrzení jednatele, jistě je tato cesta možná, ale nechápu proč to dělat složitě a aby důchodci obíhali Finanční úřad. Jak to bude za dobu, kterou již nařízení platí, a máme nárok vrácení daně. Děkuji za vysvětlení

Tazatel:

Odpověď:

Nejsem si zcela jistý, zda jsem úplně pochopil skutečnosti ve Vašem případě, nicméně pokusím se Vám co nejlépe odpovědět a danou problematiku vysvětlit. Nejprve je nutné upozornit na rozdíl mezi daněním důchodců a daněním důchodu. Vy jste ve svém dotaze zmínil, že daň pro důchodce byla zrušená, když nepřesahuje výdělek 30000 Kč“. To však není pravda, jelikož bylo zrušeno pouze danění důchodů (resp. důchody jsou osvobozeny od daně), nikoli zrušena daň pro osoby, které jsou důchodci.
Co se tedy týče danění důchodů, tak dle § 4 odst. 1 písm. h) ZDP dochází ke zdanění pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí, pouze pokud jejich roční úhrn přesahuje výši 36násobku minimální mzdy k 1. lednu daného roku. Tedy za rok 2017 jsou osvobozeny od daně důchody nepřevyšující 396 000 Kč (minimální mzda 11 000 Kč – měsíčně tedy 33 000 Kč). V roce 2018 poté 439 200 Kč, jelikož minimální mzda dle ZP činí nově 12 200 Kč (maximálně 36 600 Kč měsíčně). Do těchto výšek důchodů spadá drtivá většina důchodců, nicméně ti, kteří svým měsíčním důchodem tyto částky přesahují, však musí platit daň z příjmu fyzických osob. Nutné je též zmínit, že do výše těchto důchodů se nezapočítávají příjmy ze zaměstnání nebo například ze samostatné výdělečné činnosti. Dani z příjmu fyzických osob tak podléhají skutečně jen důchody ve vyšší výši než je 36násobek minimální mzdy, a to i v situaci, kdy daná osoba má milionové příjmy z vlastního podnikání.
Ohledně danění důchodců je to jiné. Pracující důchodci, kteří vykonávají určitou práci, tak své příjmy daní. To jakým způsobem se pak odvíjí podle typu pracovního úvazku, který vykonávají. Veškeré tyto pracovní poměry jsou upraveny v zákoníku práce (ZP). Pokud je důchodce zaměstnán na základě pracovního poměru na základě § 30 an. ZP, je brán jako běžný zaměstnanec, a tak by k němu mělo být i přistupováno, včetně daní.
Pokud je důchodce zaměstnán mimo pracovní poměr, tedy na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti, je danění odlišné. Dohoda o provedení práce je upravena v § 75 ZP, a je možná maximálně v rozsahu 300 hodin ročně. Zde je důležitá hranice 10 000 Kč (hrubá mzda) a skutečnost, zda důchodce (poplatník) podepsal prohlášení k dani. Pokud je příjem nižší jak 10 000 Kč a prohlášení nebylo podepsáno, tak zaměstnavatel automaticky zdaňuje 15% daní, tu rovnou srazí u příjmu, jedná se tedy o daň srážkovou. Pokud při příjmu nižším jak 10 000 Kč bylo podepsáno prohlášení, tak se odvádí zálohová daň, přičemž. Pokud je příjem při DPP nad 10 000 zdaňuje se 15% zálohovou daní. Rozdíl je ten, že v případě podepsaného prohlášení může osoba uplatnit slevy či zvýhodnění na děti, v opačném případě nikoli.
Dohoda o provedení pracovní činnosti je poté upravena v § 76 ZP. Při DPČ je možné pracovat i více než 300 hodin za rok, může však být uzavřena na práci, kdy rozsah nepřekračuje polovinu stanovené týdenní doby. Daně odváděné z DPČ se poté řeší stejným způsobem jako u DPO. Rozdílem je však výše odměny, kdy rozhodující pro dohodu o pracovní činnosti je, zda výše odměny činí 2 500 Kč, či je vyšší.
Jelikož však z Vašeho dotazu nevyplývá, na základě čeho jste u OMS zaměstnán, ani neuvádíte výši své mzdy, či zda jste podepsal prohlášení k dani, nemohu na Váš dotaz konkrétněji odpovědět. Domnívám se však, že problematika danění důchodci je v mé odpovědi vysvětlena. V případě nejasností například můžete využít některou z daňových kalkulaček, které na internetu jsou. Do těchto kalkulaček zadáte údaje o svém pracovním poměru, resp. dohodě mimo pracovní poměr a kalkulačka Vám vypočte a následně ukáže, zda daň a případně jakou platíte.
 JUDR. Ing. Roman Ondrýsek, Ph.D.
Zpracování dat...