ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:06 a zapadá v 21:05
vychází v 13:05 a zapadá v **:**
 
Právní poradna

Podmínky funkce mysliveckého hospodáře?

Dotaz č.: 2023001

Otázka:

smí vykonávat funkci mysliveckého hospodáře po absolvovaní dvouletého nadstavbového studia lesní hospodář na středním odborném učilišti lesnickém? Myslivost byla v 2. ročníku povinným vyučovacím předmětem.¨

Tazatel:

Odpověď:

Ano. Podmínky pro výkon funkce mysliveckého hospodáře upravuje § 35 MyslZ. Písm. e) citovaného ustanovení klade požadavky na vzdělání hospodáře – konkrétně je povinností, že dotyčná osoba: i) složí zkoušku z myslivosti na vysoké škole, na které je myslivost vyučovacím předmětem, nebo ii) úspěšně ukončí studia na střední odborné škole nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem, nebo iii) složí vyšší odbornou mysliveckou zkoušku anebo iv) složí zkoušku pro myslivecké hospodáře; potvrzení o složení zkoušky vystavené jejím pořadatelem je veřejnou listinou.
V tomto případě by šlo o podmínku uvedenou ad ii), tedy, že úspěšně ukončí studia na SOŠ nebo VOŠ, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem. Je potřeba si od školy vyžádat doklad o úspěšném ukončení studia, například v podobě osvědčení pro výkon mysliveckého hospodáře.

Zpracování dat...