ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
vychází v 5:07 a zapadá v 21:04
vychází v 14:15 a zapadá v 0:03
 
Právní poradna

Uložení opatření výbor vers. členská schůze MS

Dotaz č.: 2023011

Otázka:

Členská schůze uložila členu MS opatření podle §19/1 písm. c), dočasné omezení lovu veškeré zvěře na dobu jednoho roku (sankce je neadekvátní k charakteru spáchaného provinění), ač právo uložit opatření má podle stanov MS jen výbor. Jak dále postupovat? Musí členská schůze své rozhodnutí zrušit? Může poté výbor uložit stejné opatření, když člen respektoval neoprávněné rozhodnutí členské schůze a odevzdal povolenku k lovu? Nebyl by člen za jeden skutek potrestán dvakrát?

Tazatel:

Odpověď:

Může se jednat o neplatné rozhodnutí pro rozpor se zákonem. Porušení zákona v tomto případě může spočívat v porušení principu přiměřenosti viz § 3 odst. 3 občanského zákoníku – soukromé právo vyvěrá také z dalších obecně uznávaných zásad spravedlnosti a práva. Mezi tyto zásady v našem demokratickém a právním státě řadíme zásadu přiměřenosti trestu za spáchané provinění.
Dalším důvodem neplatnosti je chybějící pravomoc orgánu uložit takovou sankci, jestliže namísto výboru, rozhodovala členská schůze.
Pokud by spolek zrušil rozhodnutí členské schůze a vydal by nové rozhodnutí příslušným orgánem, nešlo by o opakované potrestání, neboť původní rozhodnutí by pozbylo platnosti. Pokud by pak výbor rozhodl o uložení sankce, pak by sice již rozhodoval příslušný orgán spolku, nicméně stále byste se mohli teoreticky bránit tím, že sankce je nepřiměřená. Zde ale upozorňuji, že neznám přesné detaily případu a rovněž ani bližší úpravu vašich stanov a navazujících interních předpisů (provozní řád). 

Zpracování dat...