vychází v 7:37 a zapadá v 16:01
vychází v 3:26 a zapadá v 14:31
 

Za jakých podmínek může myslivecké sdružení pořádat pouťovou zábavu.

Dotaz č.: 43

Otázka:

Může MS sdružení pořádat pouťovou zábavu ( za účelem zjískání finančních prostředků na provoz )? Pokud ano za jakých podmínek ? Jaké náležitosti je potřebné splnit, aby nedošlo ze strany státních orgánů k případnému postihu.

Tazatel:

Odpověď:

Vaše myslivecké sdružení (MS) může pořádat pouťovou zábavu. Spolková činnost v českých zemích již od 19. století představovala významnou společenskou složku a snad neexistoval spolek, který by nepořádal plesy, bály nebo zábavy. V každém případě musíte přesně evidovat příjmy (výnosy) a výdaje (náklady), které byly prokazatelně vynaloženy k dosažení těchto příjmů (výnosů), neboť se jedná o činnost, která není posláním vašeho MS, a proto je zdrojem zdanitelných příjmů, které bude za daný kalendářní rok vaše MS povinno zdanit daní z příjmů právnických osob. Kromě daňových povinností budete povinni uhradit licenční (autorské) poplatky sdružení OSA, které zastupuje autory skladeb, jež budou předmětem hudební produkce při zábavě. Pokud přesáhne hodnota výher z tomtoly stanovenou mez, měl by být při tahu losů tomboly přítomen notář - informaci vám podá kterýkoli z notářů ve vašem okolí. Z hlediska protipožárních předpisů budete muset zřejmě zajistit i asistenci hasiče. Ing. Zdeněk Veselý
Zpracování dat...