vychází v 7:33 a zapadá v 16:03
vychází v **:** a zapadá v 13:39
 

Hárání feny při soutěži

Dotaz č.: 72

Otázka:

Zúčastnil jsem se se svým psem AS Hlubockého poháru. První den byl v lese, druhý na vodě. Této soutěže se zúčastnil i vůdce s fenou. První den jsme se nepotkávali, byly jsme v jiné skupině. Druhý den jsme chodili spolu. Můj pes měl o fenu eminentní zájem, discipliny jej vůbec nezajímaly. Vůdce feny mi oznámil, že fena je již 5 dnů po hárání, tudíž je vše v pořádku. Měl jsem několik chovných fen. Ke krytí se jezdilo 10. den ode dne kdy fena začala barvit. Stalo se, že pes kryl ihned, ale také až 21. den a štěňata byla. Jak se tedy pozná kdy je "vše v pořádku"? Protože se v tomto nevyznám, obracím se na Vás s prosbou o vysvětlení kdy a jak se pozná, že je fena po hárání.

Tazatel:

Odpověď:

Dobrý den,
odpověď na Vaši otázku není vůbec jednoduchá. Literatura většinou uvádí, že říje fenky trvá cca 3 týdny, přičemž ideální období ke krytí, při kterém je nejvíce přitažlivá pro psy, se pohybuje mezi 9-13 dnem. Platí to i v praxi, ale je třeba přiznat, že v současné době u celé řady fen uvedená pravidla neplatí. Jsou fenky, které mají skrytou první část říje – barvení a ke krytí jsou zdánlivě daleko dříve. Jsou naopak fenky, které si počáteční fázi prodlužují a k ovulaci a následnému vhodnému období ke krytí dojde daleko později. Velkou roli hraje i plemenná a rodinná příslušnost. V praxi to znamená, že existují fenky, které jsou ke krytí např 20-25 den od prvních známek barvy a z praxe znám případy, kdy k ovulaci došlo až 40 den. Majitelé fen se v otázce zkoušek asi řídí tím, co uvádí literatura a tím, jak u většiny fen říje probíhá. Řídit se také mohou tím, zda fenka má nebo nemá nějaký výtok nebo jak se chová vůči psům. Prokázat, že fena ještě je v říji, by ale šlo pouze laboratorním vyšetřením (vaginální cytologie nebo stanovení hladiny progesteronu) a to asi nikdo kvůli účasti na zkouškách absolvovat nebude a určitě to není možné provést v rámci veterinární přejímky. V úvahu je třeba vzít i to, že i fenka, která již není ke krytí, může být pro psy přitažlivá, protože období zklidňování po proběhlé říji trvá delší dobu a citlivější psi to vnímají. Může se také stát, že psi přitahují feny, u kterých byla říje hormonálně přerušena nebo oddálena. Obecně platí, že fenka, která již skončila říji, nemá žádný výtok v klidu má i zevní pohlavní orgány. Bohužel, tyto jasně zjistitelné ukazatele nemusí postihnout všechny případy. Z hlediska majitelů psů samců je to záležitost nepříjemná a to, zda se zkoušek zúčastní i vůdce s fenkou, která by na takové akci v ideálním případě neměla být, je dost často spíše záležitostí etickou, než prakticky prokazatelnou.
                                                           Vladimíra Tichá
Zpracování dat...