ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Ke kořenům myslivosti

František BEZDĚK
Počet komentářů: 0
Dlouho jsem přemýšlel, zda vůbec a jak začít. Budu se totiž pokoušet hledat cestu ke kořenům mysliveckých tradic. Nejde tedy o ověřování něčeho konkrétního. Mohu sáhnout - teď zatím někam do neznáma - naprosto přesně, anebo nakonec po důkladné přípravě a shánění podkladů za nějaký čas zjistím, že veškerá moje snaha byla marná. Proč se nebojím zbytečné práce? Nutí mne k tomu dnešní vyčkávání parlamentu a senátu nad návrhem novely zákona o myslivosti. Nutí mě k tomu i případ, kdy jsem v březnu 1999 jako soudní znalec v oboru myslivosti posuzoval škodu způsobenou nájemci honitby synkem člověka, o kterém jsem se do té doby domníval, že je to kolega lesák a dobrý myslivec. Naopak - přivážet po pět let někdy i čtyři kusy zvěře během noci domů, mnohdy bez ohledu na dobu hájení - o tom přece musel jako starostlivý otec vědět. Kde tenkrát zůstala jeho stavovská čest a kde se v něm teď bere jeho drzost dál každý den vstupovat do budovy Lesů ČR s nevinným výrazem ve tváři? Pokud jsem se musel v posudku zabývat otázkou viny či neviny a také sám hledal odpověď na spoustu jiných nevyslovených otázek, budu muset najít i nový přístup nejen k tomuto člověku, ale i ke všem, kteří se na tom podíleli třeba jen nezájmem včas zasáhnout, seděli a cpali se bifteky z laně, o níž zcela jistě věděli, že byla upytlačena v cizí honitbě a navíc v době hájení. Více >

Natura Viva 2000 s odstupem

Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc.
Počet komentářů: 0
Uspořádání jakékoliv mezinárodní výstavy je vždy spojeno s nepředstavitelným úsilím organizátorů umocněné obvykle i o nedostatek finančních prostředků případně o nedostatek času. Více >

Medailové trofeje jelenů do Lysé n/L

Prof. Ing. Josef HROMAS, CSc.
Počet komentářů: 0
Katalogové údaje o trofejích jednotlivých druhů zvěře jsou nám nápovědou, jaká byla minulost, jaká je přítomnost a případně jakou lze očekávat budoucnost v kvalitě jejich chovů. Více >

Jezevec a naše myslivost

Tomáš MATYÁŠTÍK - Vítězslav BIČÍK
Počet komentářů: 0
V těchto dnech vychází moderní monografie pod názvem Jezevec lesní, jeho biologie a význam v ekosystému. Tato populárně vědecká publikace vychází jako první z edice Predator z produkce nakladatelství a vydavatelství Venator. Široké veřejnosti jsou tak předloženy vyčerpávající informace (od nás i ze zahraničí) o tomto živočišném druhu, které jistě pomohou ke zkvalitňování hospodaření v přírodě. Více >

Farmové chovy jelenovitých

Stanislav ŽBÁNEK
Počet komentářů: 0
Chtěl bych v tomto článku krátce seznámit čtenáře Myslivosti a mysliveckou veřejnost o farmových chovech jelenovitých u nás i ve světě. Myslivost provozuji již přes 20 let, z toho většinu profesionálně u lesního závodu, kde myslivost byla priorita. Proto budu rád, když článek bude brán jako informace od kolegy, který se zabývá chovem jelenovitých, než od někoho z "druhé strany" jak bývají často chovatelé vnímáni. Více >

JAGDTERIÉR - všestranný lovecký teriér

Ing. Koloman FERJENTSIK
Počet komentářů: 0
Autor článku je členem Rady OMS v Praze 4, členem Klubu chovatelů jagdteriérů (KCHJGDT) v Čechách, majitelem chovatelské stanice jagdteriérů "Z Chodovské návsi", dlouholetý chovatel, propagátor a cvičitel jagdteriérů s výbornými výsledky ve výcviku jím vedených jagdteriérů, včetně získání titulu "Vítěze pracovního poháru KCHJGDT." Více >

1000 let loveckých střelných zbraní v Čechách

z historie a současnosti českého puškařství Ing.Jiří HANÁK
Počet komentářů: 0
Přelom poloviny minulého století přinesl další příznivé změny pro rozvoj puškařství spočívající zejména ve zrušení šlechtického výsadního práva lovu. Právo lovu je vztaženo k vlastnictví nebo pronájmu pozemku k honbě o minimální výměře 115 ha, honbu je možno provádět v samostatných oborách a je přiznána i obcím a právnickým osobám. Tím se značně rozšířil počet zájemců o lovecké zbraně. Více >

Kamzík - vysokohorská antilopa

Jozef FERENEC
Počet komentářů: 0
Kamzík kedysi v dobách ľadových žil na otvorených rovinách chladných európskych stepí. Keď sa začalo v Európe oteplovať, v nížinách sa začali meniť rastlinné i živočíšne spoločenstvá. Chladné stepi začali pomaly nahrádzať husté lesy. Kamzíky, svište a iné živočíchy, ktorým vyhovoval život v drsných klimatických podmienkach, začali ustupovať do vyšších polôh, ktoré si najviac zachovali charakter prírodných systémov pôvodnej vlasti. Preto najobľúbenejšími stanovišťami pre kamzíkov aj dnes zostali vysokohorské alpínske lúky. Více >

Jak dále s chovem kamzíka horského v České republice?

Ing. Josef Jirát, CSc.
Počet komentářů: 0
Je jen chvályhodné, že se Myslivecká komise ČMMJ na přelomu roku z vlastní iniciativy a dále pak i na základě reakce zainteresované veřejnosti, několikrát zabývala situací v chovu kamzičí zvěře u nás. Přitom došla snad až k příliš dramatickému závěru, že "současná situace ve stavech kamzičí zvěře na obou lokalitách výskytu (Jeseníky i Lužické hory) začíná být vážnou a pokud nebudou včas učiněna opatření vedoucí ke stabilizaci zbytkových stavů, může být existence kamzíka horského v ČR v krátké době o hrožena a dojde k vymizení tohoto druhu v ČR". Více >
Zpracování dat...