ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Znovuobnovení spolupráce mezi ČMMJ a LČR

Vladimír Broukal,
Znovuobnovení spolupráce mezi ČMMJ a LČR
Projednávání nového zákona o myslivosti, resp. jeho různých návrhů od roku 2000 do roku 2002 výrazně zhoršilo spolupráci naší organizace se státním podnikem LČR a je nutno přiznat, že vzhledem k rozdílným názorům na státní lesnickou i mysliveckou politiku obou dvou organizací nebyla vůle výrazně tento vztah pozměnit.
Myslivecká rada ČMMJ dnes nechce polemizovat o tom, zda psaní článků v mysliveckém a lesnickém tisku, či dokonce ve sdělovacích celostátních médiích byla prostorově vyrovnaná, je však fakt, že nemyslivecká veřejnost dostávala takové informace, které myslivosti a naší činnosti ve vztahu k ochraně přírody zvěře ublížily. Nesledujme již proto, z jakých finančních prostředků byly tiskové konference, mítinky a průzkumy veřejného mínění hrazeny, ale mějme snahu o co největší sepětí s těmi organizacemi, které mají společný zájem či alespoň jeho část, a které jsou názorům Českomoravské myslivecké jednoty ochotni alespoň naslouchat. Je ovšem nutno přiznat, že minulé vedení LČR od roku 2000 naše názory naprosto negovalo.

Myslivecká rada ČMMJ proto uvítala změnu ve vedení státního podniku LČR a po setkání představitelů ČMMJ s generálním ředitelem LČR panem Ing. Kamilem Vyslyšelem byly dohodnuty postupné kroky ke znovuobnovení spolupráce mezi Českomoravskou mysliveckou jednotou a Lesy České republiky. Prvním krokem je obnovení účasti zástupce LČR pana Ing. Vladimíra Blahuty na pravidelných zasedáních Myslivecké rady ČMMJ. Dalším krokem pak spolupráce v oblasti propagace na národních i mezinárodních akcích - výstavách České republiky, z nichž první zřejmě bude na 8. Mezinárodním lesnickém a mysliveckém veletrhu SILVA REGINA v Brně ve dnech 28.3.-1.4. 2004. Předpokládáme samozřejmě, že další kroky budou následovat.

Je nutno ale podotknout všem našim členům Českomoravské myslivecké jednoty, kteří spolupracují s pracovníky LČR na svých úrovních, že obnovení důvěry je věcí velice citlivou a dlouhodobou a není možné si výše uvedené odstavce vykládat tak, že si členové mysliveckých sdružení, či jednotlivci budou počínat v honitbách, či součástí honiteb, které jsou jim od státního podniku LČR pronajaty, jako v honitbě vlastní, nýbrž je třeba dodržovat zásady smluv o pronájmu honiteb a to zejména v oblasti plnění plánu lovu spárkaté zvěře a snižování škod na lesních kulturách.
Zpracování dat...