Časopis Myslivost

Zaměřovací dalekohledy Kahles

Myslivost 10/2008, str. 42  Ing. Martin HELEBRANT
Pokud chce dnes někdo v České republice zaměřovací dalekohled vyšší třídy, většinou sáhne po značkách jako je Swarowski, Zeiss, Leupold, Nikon. Střední segment je zastoupen například naší Meoptou (pokud začneme u těch lepších), Bushnellem nebo zaměřovači Fomei (a není to pořád ještě tak úplně špatná volba). Kdo má hluboko do kapsy, sáhne nejspíš po něčem z asijské produkce – ta mimochodem během posledních let udělala i v optických přístrojích značný skok vpřed. Ale Kahles? Tohle jméno je pro většinu z nás zcela neznámé. Neprávem. Dovolte mi firmu i její produkty představit trochu podrobněji.


V 19. století byla optika jedním z dalších bouřlivě se vyvíjejících vědních oborů. V našem podvědomí je tento rozvoj spojen spíše s Německem, s Jenou a s firmou Zeiss, ale vývoj postupoval i jinde. V hlavním městě naší tehdejší společné vlasti, ve Vídni, vyvinul Simon Plössl první achromatický okulár - soustavu dvou čoček (spojky a rozptylky), u které nedocházelo ke zkreslení barev obrazu. Plösslův závod v roce 1898 převzal jiný vynikající optik - Karl Kahles a jeho základech založil vlastní firmu Karl Kahles Company. Ještě ten samý rok začal nabízet svoje první zaměřovací dalekohledy - řadu Telorar, nabízenou se zvětšením 2x, 4x, 6x nebo 7,5x. Optika to byla bezesporu kvalitní, protože již v roce 1900 dostala I. cenu na rakouské lovecké výstavě. Telorary se vyráběly až dlouho do meziválečného období a měly jednoznačně dominantní pozici mezi zaměřovacími dalekohledy Rakousko-Uherska své doby, zejména v alpských zemích. Rozmach firmy ale v roce 1908 zbrzdila náhlá smrt jejího zakladatele. Vdově se přesto podařilo udržet firmu v dobrém stavu tak dlouho, aby do jejího vedení mohli nastoupit synové Ernst a Karl. Tato druhá generace vlastníků pokračovala ve šlépějích svého otce a až do začátku války výrobu vysoce kvalitních zaměřovačů úspěšně rozvíjela. Zaměřovací dalekohledy Kahles byly nejpoužívanějším typem v rakousko-uherské monarchii a firma je dodávala i panovnickému dvoru. Po začátku války Kahles dodával jak puškové zaměřovače, tak i dělostřelecké zaměřovače a to nejen pro armádu, ale i pro námořnictvo. "Erár" odebíral prakticky celou produkci.

V meziválečném období se firma vrátila k loveckým puškohledům, představila novou řadu zaměřovacích dalekohledů Mignon a zejména legendární řadu Helia, pojmenovaná po řecké bohyni slunce. Kahles se (i díky nim) stal jedním z největších světových výrobců zaměřovacích dalekohledů své doby. Mimochodem, podle zástupců firmy tyto zaměřovače slouží občas dodnes, firma stále dostává od lovců poptávky na jejich vyčištění nebo opravy. Po anšlusu Rakouska a zejména po začátku druhé světové války se firma opět musela vyrábět optické přístroje pro ozbrojené složky Třetí říše. Konec války firmu neblaze poznamenal - během náletu zahynul Karl Kahles a továrna sama byla rozbombardována na padrť.
Vedení firmy se opět na chvíli ujala žena, vdova k zesnulém K. Kahlesovi. Její syn Friedrich zatím studoval na vysoké škole aplikovanou fyziku. Ihned po dokončení studií převzal od matky kormidlo rodinné firmy s pevným odhodláním vzkřísit ji k novým úspěchům. odhodlání naplnil skutky. Již v roce 1949 představila jako jedna z prvních na světě svůj první zaměřovací dalekohled s proměnným zvětšením ("variábl"). V roce 1960 začala vyráběla hermeticky utěsněné zaměřovače plněné inertním plynem, imunní proti vnitřnímu zamlžování. Následovala inovace úspěšné řady Helia, nazvaná nyní Helia Super. V roce 1972 jako jeden z průkopníků začala firma do svých zaměřovačů instalovat čočky s vícenásobnými antireflexními vrstvami, takže bylo možné dosáhnout přestupu světla přes 90 %. Bohužel, Friedrich Kahles neměl dědice, který by se ujal vedení firmy. Rodina proto firmu prodala. Karl Kahles se stala součástí skupiny Swarowski a jméno na nějakou dobu zmizelo z trhu. Pokud vezmeme v potaz všechny dosavadní úspěchy firmy, byla to z marketingového a obchodního hlediska chyba, kterou Swarowski napravil v roce 1989, kdy znovu byla vytvořena Kahles Ltd. jako samostatná firma v rámci skupiny Swarowski. Obnova byla pouhým administrativním krokem, výroba i s původním personálem pracovala po celou dobu, kdy jméno právně neexistovalo.

Znovuzrozená firma se nadechla a od roku 1998 začal výrazný další rozvoj. Vznikly dodnes vyráběné zaměřovače řady Helia C (Compact), napřed s pevným zvětšením, od roku 2000 i s proměnným zvětšením. V tomtéž roce přišly na trh pozorovací binokuláry ("triedry"). Rok 2003 přinesl zaměřovače řady Helia CSX (C = Compact, S = záměrná rovina v druhé zobrazovací rovině, tj. při změně zvětšení se nemění velikost záměrného obrazce, X = digitálně řízené přisvícení záměrného obrazce). Od roku 2005 pak jsou k dispozici také dalekohledy Helia CBX (C = Compact, B = Beleuchtung - přisvícení záměrného obrazce, X = digitálně řízené přisvícení), které mají záměrný obrazec v první zobrazovací rovině, tj. rozměr obrazce se mění podle nastaveného zvětšení. K výše uvedeným typům zaměřovačů přistupuje řada Helia CL, kde L znamená Leicht - lehký. Tato řada má výhradně 1 palcový tubus zaměřovače, ostatní řady používají i dnes čím dál rozšířenější tubusy 30 mm.
V roce 2006 firma Kahles představila na řadách zaměřovačů CS, CSX a CL vícenásobná výšková stavítka záměrného obrazce multizerO. Jedná se o mechanicky velice náročný prvek, který umožňuje na stavítku předem definovat několik nástřelných bodů. Výhoda takového zařízení je dvojí - buď vám umožní jednoduché uložení a opakované nastavení nástřelného bodu na více vzdáleností (např. 100, 200, 300 metrů), nebo vám umožní používat víc druhů střeliva bez nutnosti neustále na střelnici kontrolovat nastřelení zbraně. Prostě nastřelíte zbraň poprvé pro jednotlivé dálky (nebo druhy munice) a seřídíte stavítko. Kdykoliv se potom potřebujete vrátit ke konkrétní dálce střelby (nebo typu munice), jednoduše sejmete krytku stavítka, nastavíte si potřebné seřízení a je hotovo. Seřizování se provádí pomocí přiloženého plastového přípravku - klíče a není nijak komplikované. Každopádně je to něco, co (s pomocí uživatelské příručky zaměřovače), zvládne prakticky každý.
Nejžhavější novinkou je systém automaticlight - automatický spínač přisvícení záměrného obrazce. Pracuje na principu vyhodnocení polohy zbraně, ve střeleckých polohách (pokud střelec přisvícení předtím zapnul) přisvítí záměrný obrazec, při odložení zbraně (zbraň se ocitne v nestřelecké poloze) přisvícení systém sám vypne. Při opětovném přilícení se přisvícení samočinně zapne, ve stejné intenzitě, kterou si střelec nastavil. Systém výrazně přispívá k prodloužení životnosti baterií napájejících přisvícení.

Firma Kahles si dodnes potrpí na kvalitu. Veškeré optické a v podstatě všechny mechanické komponenty si vyrábí sama. Všechny díly procházejí opakovanou 100% kontrolou. To se týká zejména optických prvků, každá čočka je v průběhu výroby opakovaně kontrolována, jak z hlediska kontroly výbrusu, tak z hlediska kvality antireflexních vrstev a konečného ustavení v optické sosutavě. Antireflexní vrstvy, které umožňují vysoké procento přestupu světla optickou soustavou, jsou výhradním tajemstvím výrobce. Mimochodem, uvědomte si, že optická soustava zaměřovacího dalekohledu s proměnným zvětšením je tvořena zhruba 12 čočkami. Pokud chcete dosáhnout prostupnosti světla 90 % (a Kahles, stejně jako jiní špičkoví výrobci, dokáží přenést do oka střelce ještě víc), pak každá z čoček musí být schopná přenést 99,126 % světla, které do ní vstupuje. Z tohoto hlediska jsou zaměřovače s pevným zvětšením v nemalé výhodě, počet čoček v jejich optické soustavě je podstatně menší.
Světelná výkonnost - prostupnost světla - je u všech zaměřovacích dalekohledů Kahles nad 90 %. Tenhle údaj je ale sám o sobě nedostatečný. Prostupnost světla je silně závislá na vlnové délce světla - Kahles optimalizuje antireflexní vrstvy na vlnové délky 500 - 540 nanometrů. To odpovídá žlutému a zelenému světlu, na které lidské oko klade zvýšený důraz. Nepatrně nižší prostupnost červené a modré části spektra se projevuje "teplejším" obrazem. Jinak barevnému zkreslení a posunu zabraňuje důsledné používání achromatických dvojic čoček. Čistota a ostrost obrazu jsou další excelentní vlastností zaměřovačů Kahles.

Nabídka firmy Kahles dnes zahrnuje asi 50 zaměřovacích dalekohledů, od těch "jednoduchých", s pevným zvětšením, až po zaměřovače s proměnným zvětšením a přisvícením záměrného kříže. V zaměřovacích se nabízí výběr z 11 záměrných obrazců bez přisvícení a z 8 přisvícením. V podstatě asi neexistuje lovecká aplikace, kterou by Kahles nebyl schopen alespoň jedním zaměřovačem pokrýt. Od naháňkových zaměřovačů s nízkým zvětšením, přes tradiční zaměřovače s pevným zvětšením až po "variábly" s rozsahem končícím dvanáctinásobným zvětšením. Kromě klasického způsobu montáže do stojánků s kroužky se u některých zaměřovačů nabízí provedení s rybinovou lištou na spodní části tubusu.
Výrobky Kahles jsou nabízeny v ucelených řadách. Historicky jako první z dnes používaných řad vznikla řada Helia C. Ta nabízí zaměřovače s pevným zvětšením 6x42, 8x50, 10x50 nebo 8x56 a dále zaměřovače s proměnným zvětšením 1,1-4x24, 1,5-6x42, 2,5-10x50 a 3-12x56. Písmeno C znamenalo původně kompaktní, tubusy zaměřovačů s pevným zvětšením mají průměr 25,4 mm, u zaměřovačů s proměnlivým zvětšením je 30 mm tubus. Zaměřovače jsou určeny pro montáž pomocí objímek, pouze provedení 1,1-4x24 a 1,5-6x42 mohou mít na spodku tubusu i speciální montážní lištu. Záměrný obrazec je umístěn v první zobrazovací rovině, tj. jeho velikost se mění se zvětšením.
Řada Helia CT je obdobná, ale záměrný obrazec je v druhé zobrazovací rovině, tj. má stále stejný rozměr. Nabízí pouze zaměřovače s proměnným zvětšením, 2-7x36, 3-9x42 a 3-10x50. Montáž je pouze do objímek, tubus má průměr 25,4 mm.
Řada CBX nabízí pevná zvětšení 7x50 a 8x56 nebo proměnná 2,5-10x50 a 3-12x56. Všechny zaměřovače této řady mají přisvícení záměrného obrazce ("červený bod") s digitálně řízeným jasem. Zaměřovače s pevným zvětšením mají tubus o průměru 25,4 mm, ty s proměnným zvětšením o průměru 30 mm. Uživatel si může vybrat, zda chce montáž do objímek nebo pomocí lišty na tubusu zaměřovače. Záměrný obrazec je v první rovině (velikost se mění zvětšením).
Řada Helia CSX je tvořena výhradně zaměřovači s proměnným zvětšením a přisvíceným záměrným obrazcem. Nabízí se 1,1-4x24, 1,5-6x42 nebo 2,5-10x50 a 3-12x56. Posledně jmenované mohou být vybaveny stavítky multizerO. Záměrný obrazec je v druhé rovině, první dva jmenované zaměřovače mají tubus 25,4 mm, druhé dva 30 mm. Montáž je možná buď do objímek nebo montážní lištou na tubusu.
Řada Helia CS nabízí zaměřovače s proměnným zvětšením 2,5-10x50 nebo 3-12x56. Záměrný obrazec je v druhé zobrazovací rovině (se zvětšením se nemění), je bez přisvícení, ale zaměřovače mohou být osazeny stavítky multizerO. Tubusy mají průměr 30 mm, montáž je pouze do objímek.
Řada Helia CL je lehká řada zaměřovačů s proměnným zvětšením. Proto má tubusy o průměru 25,4 mm. Záměrný obrazec je v druhé rovině zobrazení, zaměřovače mají standardně osazeno stavítko korekce paralaxy a je možnost je osadit stavítky multizerO. Svojí hmotností jsou určeny pro lov v horách, střelbu na velké vzdálenosti. Tomu odpovídají zvětšení 3-9x42, 3-10x50 a 4-12x56.
Zdrcující většina zaměřovačů Kahles je vybavena stavítky s "evropským" krokem korekce nastřelení - 10 mm na 100 metrů.

Optika Kahles si za dlouhá léta své existence vydobyla oprávněnou pověst nejen vysoké optické kvality, ale také odolnosti a trvanlivosti. Je úspěšná ve všech podmínkách, ale největší uznání si získala ve vysokohorských alpských podmínkách a v drsném klimatu severní Skandinávie. Jako nad jiné výmluvný důkaz lze prezentovat případ lovecké kulovnice Mannlicher, ztracené v Alpách při nehodě na lovu. Zbraň byla osazena zaměřovačem Helia Super. Ležela v nechráněném terénu celkem asi 30 let, vystavená volně působení povětrnostních vlivů. Při náhodném nálezu se dostala zpět k výrobci jako kuriozita. Montáž byla působením koroze natolik poškozena, že zaměřovač nebylo možné normálně sejmout ze zbraně. Ocelový povrch tubusu byl také silně napaden korozí, přesto nedošlo k dehermetizaci optického systému, obraz je stále jasný a ostrý a po sejmutí krytek bylo možné bez problémů pohybovat stavítky. Systém seřizování záměrného obrazce byl plně funkční. Těleso okuláru a další součástky z lehké hliníkové slitiny utrpěly dlouhým pobytem napospas povětrnosti mnohem méně, než ocelové části zaměřovače. I to je zajímavý argument, který vyvrací dodnes často tradovanou převahu ocelové konstrukce zaměřovačů nad provedením z hliníkových slitin. Jen pro úplnost dodávám, že zbraň byla nalezena s nábojem v komoře, závěr však bylo možno bez ohledu na silné napadení povrchu korozí otevřít a také bicí a spoušťový mechanismus byl funkční. Dřevo pažby ovšem klimatické vlivy poškodily k nepoužitelnosti. Celý případ tak poskytuje zajímavý důkaz o odolnosti nejen zaměřovače, ale i zbraně samotné.

Firma Kahles je jednou z mála evropských firem, která spoléhá pouze na vlastní síly a nepodlehla svodům globalizace (rozuměj, přesunu výroby někam do Asie). Opírá se při tom o prověřený, nevelký (celá firma včetně ředitele a uklízečky má pouhých 48 lidí!), ale stabilní kádr vysoce kvalifikovaných zaměstnanců a o moderní výrobní technologie (CNC stroje). Má tak nad svými zaměřovači plnou a permanentní kontrolu.Výsledkem je, že přesně ví, co může slíbit. Roční produkce přitom činí celkem úctyhodných 10 000 zaměřovacích dalekohledů. Neláká zákazníka na cenu, ale na trvalou hodnotu svých výrobků. Ve světle výše uvedeného není divu, že si Kahles může dovolit poskytovat na své zaměřovače záruku 25 let.
Lovec si většinou kupuje zbraň s dlouhodobým výhledem, na celý život. Kahles ke zbrani nabízí takové zaměřovací dalekohledy, které se zbraní udrží krok po celou její dobu životnosti. Cena tomu odpovídá. Určitě není nízká, ale když si ji rozpočítáte na dobu, jakou vám budou sloužit, tak není přemrštěná.
Ing. Martin HELEBRANT


Zpracování dat...