ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Časopis Myslivost

Listopad 2017

79. ročník MEMORIÁLU KARLA PODHAJSKÉHO

Myslivost 11/2017, str. 40  Josef Kloboučník
Memoriál Karla Podhajského je vrcholná mezinárodní kynologická soutěž. Startuje zde dvacet nejlepších ohařů z celé ČR, ale i zahraničí. Tato soutěž má dlouholetou tradici již od roku 1932. Do roku 1942 probíhaly zkoušky jednou za dva roky a v roce 1944 se muselo od jejich konání kvůli válce upustit. Od ročníku 1946 se už ale Memoriál Karla Podhajského koná každoročně.
Z ČR se psi kvalifikují z Memoriálu Richarda Knolla (MRK). Na MRK psi postupují na základě výsledků z všestranných zkoušek a nominačních zkoušek, které se konají podle zkušebního řádu pro ohaře. Pokud se nepřihlásí deset psů ze zahraničí, může být připuštěno více psů z ČR. Výběr ohařů provede Kynologická komise ČMMJ na základě kvalifikace. Zkouší se podle zkušebního řádu pro MKP, platného od 1. 4. 2014.
Zadávané tituly – vítěz MKP – nejlepšímu ohaři, CACIT- vítězi MKP, pokud se umístil v I. ceně, Res. CACIT- druhému v pořadí, pokud se umístil v I. ceně, CACT- nejlepšímu ohaři každého plemene pokud se umístil v I. ceně, Res. CACT – druhému v pořadí každého plemene pokud se umístil v I. ceně.
 
Letošní ročník Memoriálu Karla Podhajského nesl pořadové číslo 79. Pořadatelem tohoto ročníku byla ČMMJ, z.s., Okresní myslivecký spolek Písek ve spolupráci s ČMKJ a ČMKU, pod záštitou Ing. Mariána Jurečky - ministra zemědělství ČR, Mgr. Jiřího Zimoly – hejtmana Jihočeského kraje a Mgr. Evy Vanžurové – starostky města Písek. V historii memoriálu tato soutěž teprve podruhé navštívila Jihočeský kraj, což byla pro Okresní myslivecký spolek Písek velká výzva, ale také závazek. Jednotlivé disciplíny pořadatelé umístili do krásného prostředí okresu Písek, prostředí plné lesů a rybníků, okolí bažantnice Vrábsko – Orlík nad Vltavou, s.r.o. a Píseckých hor v okolí Bílého domu, honitby Lesů města Písku, s.r.o. a dále v honitbě HS Nevězice a HS Králova Lhota.
 
Zahájení dvoudenního soutěžního klání proběhlo v pátek v kulturním domě Lety. Celý kulturní dům byl slavnostně vyzdoben. V odpoledních hodinách se začali sjíždět vůdci se svými ohaři, rozhodčí a další účastníci MKP, vítali je trubači Lesnických škol Písek a Klubu trubačů OMS Písek pod vedením Františka Bláhy. Po vyřízeních všech vstupních formalit, nezbytném předání organizačních pokynů v sále KD Lety, ředitel zkoušek a předseda OMS Písek Jan Matulka přivítal všechny účastníky, vrchní rozhodčí František Bárta řídil losování jednotlivých vůdců a správce zkoušek Josef Kotalík vysvětlil veškeré organizační zajištění memoriálu.
 
Slavnostní zahájení se konalo před zámkem Orlík, začalo slavnostním průvodem zámeckým parkem, kde jeli na koních dvě Diany, následovaly dva kočáry se vzácnými hosty, vlajkonoši, rozhodčí, vůdci, personál a mohutná korona. Atmosféru v krásném prostředí zámku Orlík umocňovaly krásné fanfáry trubačů. Ke „špalkům“ se postavilo 20 psů a fen se svými vůdci. Po zaznění naší státní hymny došlo k představení vzácných hostů zejména náměstky hejtmanky JUDr. Josefa Knota MBA a Pavla Hrocha, senátora Ing. Karla Kratochvíle, ředitele odboru státní správy lesů a myslivosti Ministerstva zemědělství ČR, Ing. Martina Žižky, Ph.D, místopředsedy ČMMJ, z.s. Ing. Romana Urbance, Ph.D, zástupce ČMKJ, ředitele Orlík nad Vltavou, s.r.o. Ing. Ivana Bambuškara, ředitele LMP, s.r.o. Ing. Václava Zámečníka a dalších. Nezbytné slavnostní proslovy ředitele soutěže, předsedy OMS Písek Jana Matulky a dalších byly výstižné a krátké.
Poté se slova ujal vrchní rozhodčí František Bárta, který představil jednotlivé vůdce a zkušený sbor rozhodčích, řekl několik organizačních pokynů a memoriál byl oficiálně zahájen. Slavnostního zahájení se zúčastnila velká korona složena z myslivecké a nemyslivecké veřejnosti celkem asi 700 lidí. Začal tradiční kolotoč disciplín. 
 
Pro první polovinu psů začalo velké, malé pole a vodní práce v bažantnici Vrábsko, HS Nevězice, HS Králova Lhota. Pro druhou polovinu začala ohrádka, barvy, vlečky a drobné disciplíny v lesích, v honitbě LMP, s.r.o. Jak už tradičně bývá zvykem, tak větší část početné korony se rozjela do lesa, a to konkrétně na ohrádku a řada z nich konstatovala, že lepší ještě neviděla. Za nejlepší ohrádku s liškou byl vyhlášen pes MOK Duhaj Gyurkovari vůdce Mgr.Ing. Agniestka Spisak (PL)
Les samotný byl pro všechny disciplíny výborně připraven. Bylo na každém kroku evidentně vidět, že vše připravovala parta lidí, která o zkouškách a kynologii něco ví. Výkony psů byly ale rozdílné, od těch vynikajících, až po velká zklamání znamenající nulu z některé disciplíny. Vynikající výkon předvedl jeden hlasitý oznamovač.  Fena Charka KO z Černých Blat s vůdcem Jiřím Pospíšilem předvedli nejlepší práci na barvě a v lese. Tento vůdce získal velké uznání všech přítomných výkonem svého psa.

Velké pole patří do určité míry ke stěžejním, jak se říká, je to královská disciplina pro ohaře, proto mu bývá ze strany všech zúčastněných věnována velká pozornost. Radost koroně určitě udělali pořadatelé, kteří místo pro velké pole vybírali. Psi hledali na rozlehlých travinách a polích zazvěřených bažantí zvěří, kdo měl štěstí, tak přišel do styku i se zajícem. Nejlepší práci na poli předvedla fena Quesa ze Štípek s vůdcem Luďkem Müllerem. 
Rybník určený pro vodní práce patří do honitby Karlov - Orlík nad Vltavou, s.r.o, kde bylo i zázemí se stánkem s dobrým jídlem a pitím. Ocenění za nejlepší práci na vodě přiřkli rozhodčí psu Dak z Radatinky, kterého vedl Ing. Radek Šnajder. 
 
Při nedělním slavnostním vyhlášení výsledků v KD Lety, za přítomnosti vzácných hostů, ředitele Orlík nad Vltavou, s.r.o. Ing. Ivana Bambuškara a ředitele Lesů města Písku, s.r.o. Ing. Václava Zámečníka. Krásnou atmosféru slavnostního vyhlášení výsledků zajistili trubači Lesnických škol Písek spolu s trubači OMS Písek.  
Na závěr vystoupil předseda Kynologické komise ČMMJ Josef Novák, který zhodnotil letošní memoriál, všem zúčastněným poděkoval za perfektní mimořádné nasazení při organizaci letošního memoriálu a krásné prostředí.

Vítězem memoriálu se stal Josef Hlaváč z Brankovic s fenou českého fouska Cita od Březové stráně. Výsledkem byl titul vítěz MKP ČR 2017 - CACT, I. cena, 482 bodů.
Druhé místo I. cena a CACT patřilo dvojici Petra Slavíka z Hněvošic, maďarský krátkosrstý ohař, pes Jantar z Chlumčanské doliny, 481 bodů.
Třetí v pořadí se umístil vůdce Petr Novotný z Pňovic se psem Laky z Fančali, německý drátosrstý ohař, I. cena, CACT, 468 bodů.
Čtvrtý v pořadí se umístil vůdce Rastislav Macek, Borský Mikuláš, Slovensko s fenou Bonie od Struhy, německý krátkosrstý ohař, I. cena, CACT, 445 bodů.
Bodové rozdíly na prvních místech byly minimální a opět se potvrdilo, že k vítězství je třeba i trochu toho memoriálového štěstí. Bohužel soutěž je to velice náročná a s původního počtu 20 psů 7 psů neobstálo, I. cena získali 4 psi, II. cenu 5 psů a III. cenu 4 psi.

Co říci na závěr?  
 
Vyšlo krásné počasí po oba dny. Sbor rozhodčích pod vedením Františka Bárty (České Budějovice) pracoval výborně, bylo znát, že ohaře dobře znají a také je vodí.  Určitě jim nechyběla přísnost, čehož je dokladem skutečnost, že žádný pes neběžel v „samých čtyřkách“. Nechyběl jim ani cit pro práci psa a schopnost výkony posoudit v návaznosti na jeho využití při výkonu práva myslivosti.
Nominace rozhodčích: Velké pole – Břetislav Uchytil (České Budějovice), Jan Švábek (Tachov), Karol Tollarovič (Slovensko). Malé pole - Václav Fišer (Prachatice), Stanislav Brožek (Tábor). Voda - Jiří Hrbek (Pelhřimov), Jaroslav Procházka (Písek), Ján Lovecký (Slovensko). Les - barvy - Jaroslav Bejda (Plzeň), Ing. Václav Falada (Tábor), Zdeněk Pils (Český Krumlov), Miloslav Man (Písek), Vladimír Gotfríd (Písek). Les - vlečky Jiří Kotlík (Strakonice), Miroslav Bejček (Písek). Les – drobné disciplíny Karel Stejskal (Strakonice), Karel Kubát (Třebíč)
Vystupování vůdců bylo výborné, korona ukázněná a v průběhu memoriálu nebyl podán žádný protest ani námitka. Pořadatelé odvedli ohromný kus práce, vše klapalo od slavnostního zahájení přes přípravu jednotlivých disciplin, bohatě zásobenými stánky, sobotním společenským večerem, perfektně zpracovanými výsledky, až po slavnostní zakončení memoriálu a předání hodnotných cen a pohárů. Prostě všichni pořadatelé věděli, co mají dělat a jak to mají dělat. 
Velké poděkování patří Karlu Schwarzenberkovi, LS Orlík nad Vltavou, s.r.o., LMP, s.r.o., HS Nevězice, HS Králova Lhota za propůjčení honiteb a pomoc při organizaci a zabezpečení tohoto memoriálu, kynologické komisi OMS Písek pod vedením Josefa Kotalíka, Okresní myslivecké radě OMS Písek, Klubu trubačů OMS, Lesnickým školám Písek, KD Lety, Milanu Valkounovi a samozřejmě všem ostatním sponzorům této vrcholné akce i jednotlivým členům OMS Písek.
Zbývá si jen přát, aby na příštím 80. ročníku Memoriálu Karla Podhajského běžel plný počet psů a jejich výkony byly minimálně tak kvalitní jako na letošním ročníku nebo ještě lepší. 
Josef KLOBOUČNÍK
místopředseda OMS Písek


 
Karel Podhajský (Litomyšl 24. 5. 1871 – 12. 9. 1930), jeho jméno je nerozlučně spjato se základy české myslivecké kynologie a její organizace. Příklad jeho životního díla je vzorem lásky k přírodě, myslivosti a hlavně k lovecké kynologii, které věnoval svou píli a veškerý volný čas. Dá se říci, že je zakladatelem moderní lovecké kynologie v naší republice. Jeho hlavní doménou bylo myslivecké psářství, a to v celém jeho rozsahu, tedy v chovu a výcviku. Zajímal se o různá plemena psů, avšak středem jeho pozornosti byli ohaři. Záhy dospěl k názoru, že při výkonu práva myslivosti je nezbytným pomocníkem všestranný ohař.
 
 
 

Přiložené dokumenty

vysledkova-tabulka vysledkova-tabulka (294,18 KB)
Zpracování dat...