MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Reportáž psaná na Hradě

Myslivost 6/2013, str. 18 Martin HORÁLEK
Počet komentářů: 0
Je pátek 26. dubna 2013, od tramvajové zastávky je to na Pražský hrad jen pár set metrů. Po nekonečných měsících šedi bez jediného slunečního paprsku se konečně objevila blankytně modrá obloha. Silueta Svatovítské katedrály a několik přátel v mysliveckých uniformách, které potkávám na třetím hradním nádvoří, jsou předzvěstí toho, že už za pár hodin tu vypuknou oslavy 90. výročí založení jednotné myslivecké organizace – Československé, resp. Českomoravské myslivecké jednoty. Více >
Reportáž psaná na Hradě

Význam predátorů pro populace drobné zvěře

Myslivost 7/2013, str. 20 Ing. František HAVRÁNEK, CSc.,
Počet komentářů: 0
Řada našich i zahraničních prací a především praktické zkušenosti ukazují na populační explozi lišky a kun v posledních desetiletích. Jiné výzkumy prokázaly značný, mnohdy podstatný význam populační hustoty těchto predátorů pro vývoj stavů drobné zvěře, i ostatních obratlovců, kteří tvoří jejich potravní spektrum. Více >

ŠKODY způsobené srnčí zvěří

Myslivost 7/20103, str. 22 Mgr. Josef Placata
Počet komentářů: 0
Navazuji na velice přínosný článek Hany Musilové „Jak to vypadá se škodami způsobených zvěří aneb případ jedné případové studie“ v časopisu Myslivost 12/2012. Takových článků ukazujících na problematiku škod způsobených zvěří by mělo být více, už proto, že škod zvěří, které mají být finančně kompenzovány, přibývá. Tato problematika tíží mnohé uživatele honiteb. Naše myslivecké sdružení v posledních dvou letech intenzivně „řeší“ škody srnčí zvěře na řepce ozimé. Chtěl bych přispět několika postřehy a zkušenostmi s likvidací škod způsobených srnčí zvěří na řepce olejce. Více >
ŠKODY způsobené srnčí zvěří

H&R 1871 HANDI-RIFLE: TRADIČNÍ KULOVNICE ZA NETRADIČNĚ NÍZKOU CENU

Myslivost 7/2013, str. 24
Počet komentářů: 0
Různí výrobci zbraní nastavují své výrobní programy tak, aby byli v rámci svých různých schopností úspěšní a oslovili nedostatečně oslovenou nebo opomíjenou klientelu. Můžeme si tedy vybírat od super kvalitních produktů tradičních značkových firem, až po bezejmenné výrobky ve spotřební nebo dokonce podřadné kvalitě. Samozřejmě záleží na tom, k jakým účelům zbraň pořizujeme, co od ní očekáváme, jak je pro nás důležitá a podle toho všeho pak, kolik do ní chceme investovat. Pokud se zrovna rozhodujete jakou kulovnici pořídit k občasným loveckým příležitostem, tak nyní přinášíme inspiraci, jaká zde již dlouho nebyla. Více >
H&R 1871 HANDI-RIFLE: TRADIČNÍ KULOVNICE ZA NETRADIČNĚ NÍZKOU CENU

Je skutečně nutné otevírat zákon o myslivosti, jak požaduje Asociace soukromých zemědělců?

Myslivost 6/2013, str. 28 Bc. Jiří ŠÍR
Počet komentářů: 0
V současné době se v myslivosti setkáváme stále více s problematikou škod způsobených zvěří, a to především zvěří černou. S tím jsou ale dále spojeny určité snahy jako jsou například změny stávajících honiteb, využívání společenstevních honiteb ve vlastní režii honebním společenstvem, dále pronajímání honiteb vlastníkům pozemků, kteří argumentují tím, že si své pozemky před škodami ochrání sami a v neposlední řadě je zde i snaha některých jedinců o otevření zákona o myslivosti a snížení minimální výměry honiteb. V žádném případě nechci popírat právo vlastníků na to, aby se podíleli na výkonu práva myslivosti, a tím i přispěli ke snižování škod. Více >
Je skutečně nutné otevírat zákon o myslivosti, jak požaduje Asociace soukromých zemědělců?

VÁBENIE DIVIAKOV

Myslivost 6/2013, str. 33 František Stoličný
Počet komentářů: 0
Jedným z najzaujímavejších, najvzrušujúcejších, napínavých, atraktívnych a úspešných spôsobov individuálneho poľovania je lov pomocou vábničiek – vábením poľovnej zveri. Tento spôsob lovu sa i predtým, no aj teraz, používa pri poľovaní na viacero druhov zveri. V súčasnej dobe nachádza uplatnenie predovšetkým pri poľovačke na jeleňov, srncov, líšky a jariabkov. Novinkou v posledných rokoch je vábnička na diviakov. Táto slúži na spestrenie lovu často miestami premnoženej diviačej zveri odstrelom, no i na prípadné filmovanie, fotografovanie, na zistenie početnosti a zlepšenie selektívneho lovu. V poľovníckej praxi už pomocou diviačej vábničky boli privábené a aj ulovené i kapitálne, trofejové diviaky u nás v Čechách i v Maďarsku (júl - august), čo bolo už aj publikované v rôznych poľovníckych časopisoch. Více >
VÁBENIE DIVIAKOV

Výživa a krmení pernaté zvěře

Myslivost 6/2013, str. 34 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Významnou specifikou naší myslivosti je chov pernaté zvěře. Nic ve zlém, ale řada chovatelů často přehlíží základní nároky související s výživou i prostředím, o veterinární prevenci nemluvě. Největší problém vychází z absolutně rozdílné fyziologické i biologické životaschopnosti právě vylíhnutých kuřat a narozených přežvýkavců. Více >
Výživa a krmení pernaté zvěře

Svítilny NITECORE

Myslivost 6/2013, str. 40
Počet komentářů: 0
Počátkem letošního roku jsem byl požádán, zda bych se z pohledu řadového myslivce nepokusil otestovat tři typy svítilen značky NITECORE. Testování jsem se rozhodl uskutečnit především s ohledem na běžnou mysliveckou praxi, jejich použitelnost a užitečnost během pobytu v honitbě. Jednalo se o typy svítilen MT2A, MT26 a TM15, které jsem měl možnost porovnávat s obdobnými výrobky, se kterými jsem pracoval v dřívějších letech. Společně se svítilnami jsem si vyzkoušel i širší škálu příslušenství od uvedené firmy. Upozorňuji předem, že výsledkem není profesionální test, ale především základní seznámení potenciálních uživatelů s danými produkty. Postupy při testování všech tří svítilen byly prováděny totožně. Z tohoto důvodu je podrobněji rozvedu vždy u jednoho typu a u následujících dvou budu uvádět pouze porovnávací výsledky. Více >
Svítilny NITECORE

Národní park Seewinkel


Počet komentářů: 0
Národní park Seewinkel se nachází v rakouském Burgenlandu východně a jižně od Neziderského jezera, jeho rakouský protějšek se nazývá Fertö-Hanság. Neziderské jezero je nejzápadnější stepní jezero Evropy. Má rozlohu 315 km2, je dlouhé 36 km, jeho šířka činí 6 až 12 km, maximální hloubka je 1,5 m. V 18. a 19. století několikrát vyschlo, neboť je silně závislé na množství srážek a intenzitě slunečního svitu. Více >
Národní park Seewinkel

Tasemnice liščí a reálné riziko pro infekci člověka

Myslivost 6/2013, str. 46 Roman Kodet
Počet komentářů: 0
Na schůzích okresních mysliveckých spolků, mysliveckých sdružení, ale i při jiných příležitostech slýcháme od kolegů veterinářů hlášení o různých nákazách zvěře a zejména o těch, které jsou přenosné ze zvířat na člověka (zooantroponózy). Tato sdělení buď prostě bereme na vědomí, ale často je přecházíme s pocitem „to se mi stát nemůže“, nebo je zapomeneme, zejména, když se nic závažného v našem okolí neděje. Více >
Tasemnice liščí a reálné riziko pro infekci člověka

Návštěva u zubaře

Myslivost 6/2013, str. 48 Jaroslav Šprongl
Počet komentářů: 0
Návštěva u zubaře nepatří k mým oblíbeným – a věřím, že nejsem sám, komu přináší nepříjemné zážitky. Ovšem návštěva u zubaře, o níž teď bude řeč, byla naopak velmi příjemná. Nekonala se totiž v zubní ordinaci, ale v kanceláři České stomatologické komory, a její prezident MUDr. Pavel Chrz se nade mnou neskláněl s vrtačkou, ale povídal si se mnou o svém velkém koníčku – myslivosti. Více >
Návštěva u zubaře

Ubývá nám srnčí…

Myslivost 6/2013, str. 50 Zdeněk Hlaváč
Počet komentářů: 0
V naší přírodě ubylo zvěře srnčí. Příčinami této nepříjemné situace se budou, ve spolupráci s myslivci, zabývat odborníci. Je to více než chvályhodné, i když červík pochybností a dávné paměti vrtá a připomíná, že totéž jsme zažili u koroptve, tetřevovitých, bažantů, zajíců – a výsledek je takový, jaký je. Teď tedy srnčí… Tak nevím. Více >
Ubývá nám srnčí…

Fotopast a její vliv na chování zvěře

Myslivost 6/2013, str. 52 Petr Oskar Bílek
Počet komentářů: 0
Teprve před několika lety se mezi myslivce a přírodovědce dostaly přístroje vybavené infračerveným světlem pro noční vidění. Zprvu v podobě monokulárů, binokulárů a puškohledů, vyvíjených pro různé armády světa v několika zdokonalených generacích - od první až po třetí. Nejrozšířenějšími a cenově ještě dostupnými jsou v našich končinách v současné době přístroje 2+ generace. Podobná technologie nočního vidění byla doplněna o pohybové čidlo a fotoaparát a začala sloužit vědcům při výzkumu nočního pohybu zvířat a sledování vzácných živočichů bez přítomnosti pozorovatele. Fotopasti slouží také pro ochranu majetku a v neposlední řadě myslivcům pro pozorování zvěře. Místo baterek tak dnes září ze stromů, keřů a posedů infračervené světlo a zvěř se s ním setkává uprostřed noci téměř denně. Naše oko infrazáření nevnímá, proto mne v poslední době zajímala otázka: “Jak se zvěř v přítomnosti infra záření chová?“ Více >
Fotopast a její vliv na chování zvěře

Parožie a parochne pri srnách srnca lesného

Myslivost 6/2013, str. 58 Dušan Rajský
Počet komentářů: 0
Parochne pri srncoch sú v poľovníckej praxi pomerne známe. Dokladujú to informácie v poľovníckych časopisoch a iných publikáciách, ale aj katalógoch z chovateľských prehliadok a výstav trofejí. (obr.1: Foto J. Horváth). Predpokladaných príčin vzniku parochne pri samcoch jeleňovitých je viac, kryptorchizmus a poranenia semenníkov, iné patologické stavy, stres, alebo vznik parochne má neznámu etiológiu. Více >
Parožie a parochne pri srnách srnca lesného

Opakovací kulovnice Bergara BX11

Myslivost 6/2013, str. 62 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Bergara je město v severním cípu Španělska, jen malý kousek jižně od centra Baskicka, od Eibaru. Je to docela hezké městečko s historickým jádrem, nezaměnitelně španělské (aspoň podle fotografií, osobně jsem tam nebyl). Baskicko bylo jedním z center španělské výroby zbraní. Již v období kolem první světové války a v meziválečném období chrlilo desítky a stovky tisíc sice nepříliš dokonalých, ale současně také cenově velmi dostupných zbraní. Ještě na konci 20. století zde byly firmy Star a Astra, jejichž kvalita produkce již vůbec nebyla špatná, a přitom se jednalo o cenově dostupné zbraně. Jen si vzpomeňte, kolik revolverů Astra se k nám dovezlo v prvních letech po roce 1989. Potkali jste je na každé střelnici. Více >
Opakovací kulovnice Bergara BX11

Za obry Dálného východu

Myslivost 6/2013, str. 68 Bohuslav Dolníček
Počet komentářů: 0
Mezi nejimpozantnější obyvatele euroasijského kontinentu patří bezesporu los (Alces alces). Tato spárkatá zvěř žije v omezeném množství také na našem území, nicméně zde představuje pouze zajímavou zoologickou zvláštnost. Z hlediska loveckého vyžití proto musí naši myslivci vycestovat do některé severské nebo východní země. Los se vyskytuje v několika poddruzích, přičemž největší tělesný rámec i trofej má los sibiřský (Alces alces pfizenmayeri), který je geneticky velmi úzce spojen s populací severoamerickou. Více >
Za obry Dálného východu

Leica Camera AG


Počet komentářů: 0
Ľudské hranice sa neustále posúvajú. Míľové kroky sa každým desaťročím zdajú byť dlhšie a prekonávame ich čoraz rýchlejšie. Ľudská myseľ neustále skúma a báda, snaží sa zlepšovať a posúvať svoje možnosti čo možno najďalej. Príroda nám ponúka nevyčerpateľnú inšpiráciu a poznatky v každom jej tvorovi a úkaze. Více >
Leica Camera AG

Novela zákona č. 274/2009 o poľovníctve


Počet komentářů: 0
Dňa 16.6.2009 Slovenská národná rada prijala zákon č. 274 o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uvedený zákon bol prijatý po 47 rokoch po Zákone č. 23/1962, ktorý bol upravovaný zákonom č. 100/1977 a zákonom č. 99/1993. K zákonu č. 274/2009 bola prijatá dňa 10.8.2009 vykonávajúca vyhláška č. 344/2009. Táto vyhláška bola zmenená a doplnená vyhláškou č. 125/2012 zo dňa 28. 3. 2012. Takmer presne po roku dňa 26. 3. 2013 Národná rada Slovenskej republiky prijala zmenu a doplnenie zákona č. 274/2009 Z. z o poľovníctve o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov. Více >

Lesník a myslivec gentleman

Myslivost 6/2013, str. 88 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Vždy jsem se s ním na početných a vždy přepečlivě připravených kulturních a společenských akcích křtinského Školního lesního podniku Masarykův les Mendelovy univerzity v Brně velice rád setkával. A rovněž na některých akcích mysliveckých. To proto, že jsme si vždy měli o čem povídat, že jsme oba chovatelé jezevčíků, ale zejména, že byl vždy nejen vysoce odborně, lidsky a morálně na výši, se stálým, tak trochu šibalským úsměvem, vysoce kultivovaný a zapálený pro věc, ale především, že vždy pro mne, své spolupracovníky, přátele i své okolí ztělesňoval a ztělesňuje skutečného lesníka a myslivce gentlemana. Inženýr Jaroslav Martínek, CSc. působil ve funkci podniku nesoucího jméno našeho prvního prezidenta T.G. Masaryka a připomínajícího si letos devadesátiletí od svého vzniku, plných sedmnáct let. Funkčně se tak ve Křtinách stal jedním z nejdéle sloužících ředitelů. Už proto jsem ho požádal o následující rozhovor. Více >
Lesník a myslivec gentleman

Zrození nože - Lovecký zavazák z Brd

Myslivost 6/2013, str. 90 Jan Vávra
Počet komentářů: 0
Již delší čas uvádíme na stránkách našeho časopisu reportáže z výstav s množstvím ostrých výrobků mistrů nožířského řemesla. Předměty jsou to skutečně krásné, ale přemýšlel jsem o tom, že ne každý čtenář si dokáže představit, jak jednotlivé nože vznikly. Proto jsme se rozhodli prostřednictvím tohoto fotoseriálu přiblížit procesy provázející zrod jednoho z nejzákladnějších nástrojů, který lidstvo od pradávna provázel. Jeho základní části – čepel a rukojeť jsou determinované svým účelem, přesto ale znovu a znovu dokáže překvapit, jak lze na stále stejném základu zrcadlit účel společně s osobností výrobce. Více >
Zrození nože - Lovecký zavazák z Brd

Tak nevím…


Počet komentářů: 0
V českých pisoárech (což jest informační centrála, která má vždy náskok o několik koňských délek před zahraničními kuloáry) se proslýchalo již dávno, že nový zákon o myslivosti je na světě, je hotový, jeho součástí je pochopitelně i snížení minimální výměry honiteb na 250 ha. Chtělo by se zařvat hlasem a replikou jednoho z protagonistů filmu „Pelíšky“: „A komu tím prospějete?“ Jenže – v onom filmu se jednalo o střet dvou ideologií, dvou světových názorů, takže, aplikovat nelze. Ačkoliv – ono to snížení minimální výměry je také věc politiky a ideologie. Ministr zemědělství (a jeho úředníci) jen splnili část volebního program strany. Nic víc, nic míň. O tom, jaké bude mít tento zákon dopady a následky se patrně nediskutuje a nepřemýšlí. Více >
Tak nevím…
Zpracování dat...