ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MYSLIVOST / Stráž myslivosti

Bez důvěry členů se do budoucna neobejdeme

Myslivost 12/2019 Jiří Janota
Počet komentářů: 0
Z vystoupení předsedy ČMMJ, z.s. Jiřího Janoty na Sboru zástupců ČMMJ 5.11.2019 v Brně Od posledního SZ ČMMJ, který se uskutečnil v Benešově uplynulo pět měsíců a nemohu říci, že by se jednalo o poměrně klidné období ve vztahu k dění v myslivosti. Více >
Bez důvěry členů se do budoucna neobejdeme

Zpráva o činnosti Dozorčí rady ČMMJ

Myslivost 12/2019 Ladislav Křížek
Počet komentářů: 0
v období do SZ ČMMJ dne 15. 11. 2019 V období od minulého Sboru zástupců tedy od 08. 06. 2019 se DR ČMMJ sešla na dvou řádných zasedáních, a to 20. 9. 2019 a 29. 10. 2019 v Praze. Účast členů DR ČMMJ byla na zasedáních 62 %. Na prvním zasedání chyběli čtyři členové a na druhém sedm členů. Vyšší nepřítomnost byla způsobena změnou plánovaného termínu zasedání DR ČMMJ. Všichni nepřítomní členové byli vždy řádně omluveni. S ohledem na charakter činnosti DR ČMMJ neobsahuje tato zpráva sdělení o skutečnostech, které by mohly zmařit účel prováděných kontrol a šetření. Více >
Zpráva o činnosti Dozorčí rady ČMMJ

Drobná zvěř, biodiverzita prostředí a myslivost:

Myslivost 12/2019, str. 14 Miroslav Vodňanský
Počet komentářů: 0
stěžejní téma letošní mezinárodní konference v Židlochovicích Situace drobné zvěře je v celé Evropě až na malé výjimky velmi špatná a mnohde dokonce kritická. V dnešní zemědělské krajině však nejde jen o zajíce, bažanty a koroptve. Tyto druhy drobné zvěře jsou nedílnou součástí ekosystému, jehož biologická rozmanitost již po desítky let neustále klesá. Více >
Drobná zvěř, biodiverzita prostředí a myslivost:

Potravní nabídka a výživa srnčí a jelení zvěře

Myslivost 12/2019, str. 16 Pavel Scherer, Jaroslav Pokorádi, Martin Ernst
Počet komentářů: 0
Výživa zvěře představuje celkový komplex péče o zvěř, který shrnuje odborné poznatky o její biologii, jejích fyziologických potřebách, správné podávání krmiva v závislosti na čase a potřebách zvěře. Základem pochopení výživy srnčí a jelení zvěře je fakt, že se jedná o býložravce, přežvýkavce s předžaludky a vlastním žaludkem. Všichni „ruminanti“ proto potřebují bezstresové podmínky, aby mohla být přijímaná potrava patřičně využita, protože stres narušuje ruminanci, což v jednoduchosti představuje složitý biochemický proces trávení a využití biologicky účinných látek pro potřeby této zvěře. Více >
Potravní nabídka a výživa srnčí a jelení zvěře

Odhad věku holé srnčí zvěře

Myslivost 12/2019, str. 22 Pavel Scherer
Počet komentářů: 0
aneb Poznatky a zkušenosti z myslivecké praxe Odhadnout věk živých srn je v porovnání se srnci mnohem složitější, neboť u srn chybí některé dílčí ukazatele věku používané u srnců. Srny nenasazují parůžky, jejich chování nedoznává tolika viditelných změn jako u srnců, se zvyšujícím se věkem u nich nedochází k tak výrazným anatomicko-morfologickým změnám (zesilování krku apod.). Nejspolehlivějším, a prakticky jediným, vodítkem při posouzení chovné hodnoty srn je jejich tělesná hmotnost, fyzická síla a kondice. Více >
Odhad věku holé srnčí zvěře

Pozitivní pomoc krajině i zvěři

Mysklivost 12/2019, str. 26 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Jedním z oceněných projektů v soutěži Honitba roku byl také projekt, za nímž stojí Zbyněk Ondrák z Podivína. A tak jsem při cestě do tiskárny v Břeclavi udělal zastávku a požádal o představení aktivit v rovinaté části jižní Moravy. Více >
Pozitivní pomoc krajině i zvěři

Vektory přenosu afrického moru prasat

Myslivost 12/2019, str. 32 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
V představě průměrného bačkorovitého občana je africký mor prasat (AMP) nepříjemnost, která se jej přímo netýká, protože není přenosný na člověka. Vyskytl se na divokých prasatech na Zlínsku, teď je v Číně, v Polsku a na Ukrajině. Šíří se přece jen mezi divokými prasaty, kvůli moru se v Číně zdražilo a bude zdražovat vepřové, tak ať ty divočáky teda myslivci vystřílí a před divočáky nás když tak ochrání policie, která myslivcům pomůže s odstřelem. Tolik malý průzkum o informovanosti lidu, jehož hlas je snad hlasem božím, ale k realitě má, jako vždy, hodně daleko. Více >
Vektory přenosu afrického moru prasat

Jak nákladat s ulovenou zvěří, resp. zvěřinou

Myslivost 12/2019, str. 38 MVDr. Jan Váňa, MVDr. Tamara Latini
Počet komentářů: 0
Od 22. 3. 2019 platí novela vyhlášky č. 289/2007 Sb. (novela č. 65/2019 Sb.), která upravuje tzv. „malé množství“ zvěře. Nová definice malého množství zvěře podle této novely (§ 12 odst. 5) zní: „Za malé množství zvěře, určené k prodeji nebo dodání podle odstavce 1 uživatelem každé honitby, se považuje 5 kusů velké volně žijící zvěře a 35 kusů drobné volně žijící zvěře za týden, nejvýše však 50 % uživatelem honitby ulovené zvěře v jedné honitbě za rok, přičemž těchto 50 % nesmí překročit 120 kusů velké volně žijící zvěře a 400 kusů drobné volně žijící zvěře.“. Více >
Jak nákladat s ulovenou zvěří, resp. zvěřinou

Obora Krásná – krásná a rozmanitá

Myslivost 12/2019, str. 42 Martin Mohelský
Počet komentářů: 0
Obora situovaná v Českém středohoří má jen patnáctiletou tradici a ani v blízkém okolí není žádná obora, další je až až v Krušných horách. Záměr k vybudování obory vznikl v diskuzích mezi Ing. Fialou a Ing. Žalovičem. V roce 2004 bylo vydáno rozhodnutí pro uznání obory Krásná o rozloze 105 ha. Ing. Jan Fiala a jeho žena vložili finmanční prostředky, ze kterých skoupili půdu, oplotili ji, pořídili první technické a myslivecké zařízení a koupili základní tlupu. Jeleny před 16 lety dovezli z Rakouska. Pocházejí však původně z bulharských a maďarských obor, odkud rakouští chovatelé nakupovali zvěř po pádu železné opony. To byl základ místní populace jelení zvěře a později se dokupovaly už jen další, jednotlivě a pečlivě vybrané kusy. Více >
Obora Krásná – krásná a rozmanitá

Strieborný kamzík z rumunského pohoria Făgăraș

Myslivost 12/2019, str. 46 Miroslav Bilský
Počet komentářů: 0
Uloviť kráľa hôr, ako Rumuni kamzíka nazývajú je určite snom každého poľovníka. Ak však chceme na tejto poľovačke uspieť, musíme naplniť tri základné atribúty, ktoré sú predpokladom loveckého úspechu: fyzická kondícia na vysokohorský výstup, schopnosť odhadovať vzdialenosť a uhol stúpania, istota pri streľbe na väčšie vzdialenosti. Takto ma pred výstupom na vrchol inštruoval môj sprievodca Adrián, ktorý má s lovom kamzíkov v pohorí Făgăraș dlhoročné skúsenosti. Více >
Strieborný kamzík z rumunského pohoria Făgăraș

Původ, vývoj a dodržování vybraných tradic české myslivosti

Myslivost 12/2019, str. 50 Stanislav Ošťádal
Počet komentářů: 0
PŘIPÍJENÍ LEVICÍ Připíjení levicí je mezi myslivci pevně dodržovaným zvykem. Pokud vzdávají přípitkem hold zdařilému lovu či úspěšnému lovci, sklenici drží v levé ruce. Porušení tohoto zvyku je zpravidla „potrestáno“ tak, že dotyčný myslivec musí pro všechny přítomné objednat další přípitek. Ve snaze o vysvětlení původu tohoto zvyku existuje několik tradovaných výkladů. Více >
Původ, vývoj a dodržování vybraných tradic české myslivosti

Desať rokov Slovenskej poľovníckej komory

Myslivost 12/2019, str. 56 Jozef Herz
Počet komentářů: 0
Prezídium Slovenskej poľovníckej komory zvoláva v zmysle stanov II. výročný snem SPK, ktorý sa uskutoční 30.11.2019 v Nitre. Výročný snem Prezídium SPK zvoláva raz za 5 rokov. Zúčastňujú sa ho zvolení delegáti podľa kľúča jeden delegát na každých aj započatých 500 členov SPK. Zúčastňujú sa ho ako delegáti členovia prezídia SPK a predsedovia dozornej rady a disciplinárnej komisie. Medzi výročnými snemami sa uskutočňujú najmenej raz za rok snemy na ktorých sa zúčastňujú po jednom delegátovi z každej obvodnej poľovníckej komory (OPK) Více >
Desať rokov Slovenskej poľovníckej komory

Zákon o povinném čipování psů se týká i myslivců

Myslivost 12/2019, str. 58 Michal Císařovský
Počet komentářů: 0
Od 1. ledna 2020 začne platit ustanovení novely veterinárního zákona, která se vztahuje na všechny psy starší šesti měsíců: povinné označení mikročipem. Pokuta za nedodržení je až 20 000 korun. Nový zákon však provázejí nejasnosti Zákon obsahující ustanovení o povinném čipování byl – jak už je v této zemi zvykem – schválen poslanci bez důkladného projednání s odborníky a nebyl předem administrativně ani technicky ošetřen, například prováděcí vyhláškou Více >
Zákon o povinném čipování psů se týká i myslivců

Management vlka obecného z hlediska mezinárodní legislativy a perspektivy do budoucna

Myslivost 12/2019, str. 60 Daniel Švrčula
Počet komentářů: 0
Stanovisko Large Carnivore Initiative for Europe k lovu, jakožto způsobu managementu populací velkých šelem Large Carnivore Initiative for Europe (LCIE) při IUCN (Mezinárodní unie ochrany přírody) je expertní skupina, která je sestavena z odborníků na velké šelmy. Její vizí je udržet a obnovit životaschopné populace velkých šelem v koexistenci s lidmi jako součást ekosystémů a krajiny v Evropě. Více >
Management vlka obecného z hlediska mezinárodní legislativy a perspektivy do budoucna

Čtyřkolky jako užiteční pomocníci

Myslivost 12/2019, str. 63 ES
Počet komentářů: 0
Není tomu ještě tak dávno, kdy byly čtyřkolky pro mnohé synonymem jakéhosi „frajerství“ či „zbohatlictví“. Naštěstí se časy mění a tento článek se vám pokusí ukázat, že podobná spojení byla v souvislosti s těmito velmi užitečnými stroji značně nespravedlivá a neopodstatněná. Více >
Čtyřkolky jako užiteční pomocníci

Poctivá (stará) škola?

Myslivost 12/2019, str. 66 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Tentokrát to začalo opravdu neobvykle. Měl jsem si k týdennímu testu vyzvednout nový pickup Mitsubishi L200. Leč ráno, v dobu obvyklé zápůjčky na týdenní test, auto připraveno nebylo. Přijďte následující den, připravíme místo toho ASX ve čtyřkolce s automatem, to bude pro myslivce taky dobrý. A druhý den sice bylo Mitsubishi ASX, ale ve dvoukolce s manuálem a na letních gumách! Omlouváme se, tak se prosím aspoň svezte, když tak ani nemusíte pro myslivce ten test psát. Vzal jsem, odjel jsem, pravda trochu rozpačitý, třeba tedy ani test psát nebudu muset. Jak jsem se mýlil! Ale popořadě. Více >
Poctivá (stará) škola?

Myslivecká střelba na velkou vzdálenost IV aneb Co se dřív nevešlo

Myslivost 12/2019, str. 70 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Na seriál o myslivecké střelbě (Myslivost 2-4/2019) na velkou vzdálenost jsme dostali docela dost ohlasů a současně i některé dotazy a náměty na upřesnění. Rozhodl jsem se proto se k seriálu vrátit a napsat ještě jeden díl, který ohlasy a nejčastější otázky reflektoval. Více >
Myslivecká střelba na velkou vzdálenost IV aneb Co se dřív nevešlo

HUBERT aneb Další povedený lovecký nůž z Mikulášovic

Myslivost 12/2019 Miloš Fischer
Počet komentářů: 0
Nože používám denně a velmi často ty lovecké. A musím přiznat, že denně používám právě nože MIKOV. Na lov s sebou nosím převážně zavírací nože, střídám oranžový PRAKTIK, FIXIR v parohu, dnes již nevyráběný ADLER, mohutný HUNTER, dokonce i lovecký PREDATOR a letité kované nerezové zavazáky. Více >
HUBERT aneb Další povedený lovecký nůž z Mikulášovic

Dlouhodobý test kulových nábojů Remington se střelou Core-Lokt

Myslivost 12/2019, str. 78 Petr Novák
Počet komentářů: 0
Výhradní dovozce výrobků značky Remington, firma Cairo, s.r.o. spolu s firmou Zbraně Jirkovský-Janeček, s.r.o. se rozhodly pro dlouhodobý test nábojů Remington se střelou Core-Lokt v lovecké praxi. Jedná se náboje se standardní poloplášťovou střelou Core-Lokt PSP. Tuto střelu Remington vyrábí více než čtyřicet let a pořád se ve světě těší velké popularitě. O přesnosti těchto nábojů se toho napsalo v časopise Myslivost již mnoho a není nutné se o tomto dále zmiňovat. Více >
Dlouhodobý test kulových nábojů Remington se střelou Core-Lokt

Legalizace lovecké lukostřelby v ČR

Myslivost 12/2019, str. 79 Ondřej IZSÓF
Počet komentářů: 0
Lovecká lukostřelba je jedna z nejnáročnějších loveckých metod. Nároky na umění plížit se ke zvěři, nezradit ji během čekané a správně zasáhnout jsou podstatně vyšší než při lovu puškou. Na druhé straně absence hluku po výstřelu a bezpečnost takového lovu jsou o proti puškám neporovnatelně přípustnější zejména v obydlených oblastech, nebo místech kolem dopravních tepen. V oblastech, kam s puškou lovit nikdo nepůjde, protože se chce vyvarovat potížím. A to zejména v dnešní době, kdy tak usilovně bojujeme za udržení možnosti vůbec zbraně držet a používat. V současnosti je předmětem připomínkového řízení návrh novely zákona o myslivosti v mezirezortním řízení. Jako podklad nám slouží vědecké práce s jejichž výsledky zde seznámím. Více >
Legalizace lovecké lukostřelby v ČR

Kam směřuje vývoj fotopastí

Myslivost 12/2019, str. 80 Jiří Kasina
Počet komentářů: 0
Fotopasti se staly dnes již běžnou součástí výbavy myslivců, a nejen jich. Trh přináší stále nové a nové modely, nové funkce a technické možnosti těchto přístrojů. A protože fotopastem v podstatě dal jméno jeden z prvních dovozců a prodejců, logicky také majitel domény fotopast.cz Tomáš Kuba. Proto jsem ho požádal o odpověď na několik otázek. Více >
Kam směřuje vývoj fotopastí

Nové kolimátory FOMEI

Myslivost 12/2019, str. 82 Petr Valchář
Počet komentářů: 0
Máme před sebou hlavní loveckou sezónu, kde na společných honech budeme lovit jak drobnou, tak spárkatou zvěř. Jedná se převážně o lovy na běžící zvěř. K tomuto účelu chci čtenářům Myslivosti po ročním testování představit dvě novinky firmy FOMEI. Jedná se o nové typy kolimátorů, kterými chce firma rozšířit svůj sortiment výrobků. První kolimátor, který jsem měl zapůjčen k testování, byl Foreman RDM 3. Více >
Nové kolimátory FOMEI

KOVANÝ NŮŽ

Myslivost 12/2019, str. 84 Jiří Hanák
Počet komentářů: 0
Lovecký nůž je nepostradatelným pomocníkem každého myslivce při ošetření ulovené zvěře nebo rušení zvěřiny (ale i třeba na krájení slaniny večer na lovecké chatě). Lovecký nůž ale představuje ještě jednu velmi důležitou hodnotu spočívající v tradiční a historickou roli, a to, že se jedná o již jedinou chladnou zbraň, která nám zůstala v praktickém používání po našich dávných mysliveckých předcích, pokud pominu tesák, který se používá už jen pro ceremoniální účely. Více >
KOVANÝ NŮŽ

TATRY

Myslivost 12/20019, str. 96 Oldřich Koudelka
Počet komentářů: 0
Vracím se sem každoročně, již nějakých šestačtyřicet let. Ty hory, skalnaté bralá a modrozelená plesa jsem si zamiloval na první pohled. Z Tatranských zrubů i odjinud jsem vyrážel na Rysy, Slavkovský štít, Kôprovský štít, ke Štrbskému či Velickému plesu, na Ostrvu. Zdejší příroda dokáže člověka uklidnit, ale také inspirovat. Tatrám jsem věnoval dokonce několik svých povídek a další možná ještě čekají na svůj zrod. Více >
TATRY

Náměty myslivosti na SUPŠ a VOŠ Turnov

Myslivost 12/2019, str. 98 Martin Helebrant
Počet komentářů: 0
Žijeme v době, kdy nám vládne sériová výroba, která dokáže opakovaně produkovat jeden kus jako druhý, pokud si zaplatíme, pak i ve stálé špičkové kvalitě. Kromě kvality se mohou tyto výrobky vyznačovat i nemalou měrou kvalit estetických. Průmyslový design je uměleckou kategorií sám o sobě a do značné míry se podílí na prodejnosti výrobku. Platí to skoro o všem, čím se my lidé obklopujeme. Více >
Náměty myslivosti na SUPŠ a VOŠ Turnov
Zpracování dat...